Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/742
Title: The role of context and intent in the formation of perceptual content and behaviour
Other Titles: Роль контексту та наміру в формуванні контингенту сприйняття та поведінки
Authors: Puliaievska, M.
Пуляєвська, М. Є.
Keywords: perceptual contex
perceptual content
intent
psychosemantics
behaviour
planned behaviour theory
контекст сприйняття
контент сприйняття
намір
психосемантика
поведінка
теорія плано- ваної поведінки
Issue Date: 2017
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Пуляєвська, М. Є. Роль контексту та наміру в формуванні контингенту сприйняття та поведінки / М. Є. Пуляєвська // Наука і освіта : наук.-практ. журнал. – 2017. – № 3. – С. 68-72
Abstract: The paper deals with the issues of interrelation between external objects perception, vectors of involvement and behaviours of individuals. Perceptual context is defined as a set of factors including conditions and content of individual’s living and related “involvement vector”, i.e. emotional and evaluative attitudes towards external objects. Based on the conception of contextual dependence of perceptual content, the role of intent in its formation has been determined. Intent is the driving force for evolution of the content of perceiving reality in individual’s consciousness. Besides, intent facilitates both the creating of the new content of perceiving the future and changing of the content of reality perception. Individual’s future behaviour is formed under the impact of these types of the content. Methods of psychosemantics and theory of planned behaviour are used for analysing perceptual contexts and predicting behaviour of an individual. Keywords: perceptual context, perceptual content, intent, psychosemantics, behaviour, planned behaviour theoryСтаттю присвячено дослідженню та визначенню чинників, які впливають на інтерпретацію індивідом власних станів сприйняття як підстави для прийняття рішень про вибір тих чи інших поведінкових реакцій. Виявлення таких чинників має суттєве значення для вирішення багатьох прикладних задач в сфері управління, інформаційної політики, комерційних відносин тощо. В роботі досліджено певні закономірності взаємодії контенту і контексту сприйняття та поведінки людини. З поширенням різноманітних форм спілкування за допомогою сучасних інформаційних технологій мають місце процеси, що можуть вказувати на певний ступінь фрагментації єдиного інформаційного поля всередині традиційних мовно-культурних спільнот, що сприяє фрагментації суспільства. Цей процес призводить до ускладнення комунікацій та відповідного ускладнення прогнозування поведінки індивідів. В сучасних умовах необхідним є поширення використання з цією метою психологічних чинників, які впливають на контент сприйняття людини. Значні перспективи в цьому напрямі відкривають під- ходи, основані на концепції контекстуальної залежності контенту сприйняття, методах психосемантики та теорії планованої поведінки. Під контекстом сприйняття розуміється результат взаємовпливу змісту і умов життєдіяльності індивіда та пов’язаного з ними «вектора зацікавленості». Зміни контенту сприйняття визначаються мінливими намірами індивіда, які створюють уявлення про майбутнє та служать орієнтирами для подальших дій. Згідно з концепцією контекстуальної залежності, аналіз контенту сприйняття майбутнього може бути виконаним із використанням тих же методів (зокрема методів теорії планованої поведінки), що ї аналіз поточного контенту сприйняття.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/742
ISSN: 2311-8466
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Пуляевська М..pdf248.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.