Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/741
Title: Рeculiarities of formation and signs of emotional burnout syndrome in medical university teachers
Other Titles: Особливості формування та прояви синдрому емоційного вигорання у викладачів вищих навчальних медичних закладів
Authors: Dikal, Mariana Victorivna
Cherniukh, Oksana Grygorivna
Bilous, Tetiana Mykhailivna
Voitkevych, Nina Ivanivna
Дікал, Мар'яна Вікторівна
Чернюх, Оксана Григорівна
Білоус, Тетяна Михайлівна
Войткевич, Ніна Іванівна
Keywords: emotional burnout syndrome
lecturer
exertion stage
resistance stage
exhaustion stage
emotional thriftiness
синдром емоційного вигорання
викладач
фаза напруження
фаза резистенції
фаза виснаження
Issue Date: 2017
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Дікал, М. В. Особливості формування та прояви синдрому емоційного вигорання у викладачів вищих навчальних медичних закладів / М. В. Дікал, О. Г. Чернюх, Т. М. Білоус // Наука і освіта : наук.-практ. журнал. – 2017. – № 3. – С. 63-68
Abstract: Peculiarities of the development and signs of emotional burnout syndrome among teaching staff of theoretical departments at Higher State Educational Establishment of Ukraine “Bukovinian State Medical University” have been examined. In order to assess the degree of emotional burnout the adapted V. Boyko’s method was applied, according to which not only the signs of emotional burnout, its degree of the formation and stages of the development can be detected, but also the availability of psychosomatic and psycho-vegetative disorders. The formation of emotional burnout syndrome among university teachers is considered to have the following three stages: exertion, resistance and exhaustion. The exertion stage is predominantly characterized by excessive worries caused by psychological traumatic experience, anxiety and depression. The resistance stage is manifested in emotional thriftiness and emotional-moral disorientation. The exhaustion stage is characterized by emotional deficiency, psychosomatic and psycho-vegetative disorders. It has been revealed that the two stages of emotional burnout – exertion and resistance – were developed in 2 teachers out of the 27 participants of the sample. Their main symptoms are felling of being cornered which is the indicative of the development of intellectual-emotional block condition, desire to finish working day as soon as possible, feelings of anxiety and depression with simultaneous formation of professional duty reduction symptom. The resistance stage has been found in six teachers. It manifests in reduction of professional duties, low interest in work and deterioration of professional activities. The resistance and exhaustion stages have been found in four teachers. Their most pronounced symptoms are greater emotional thriftiness, which manifests in the limited communication with the audience, decreased interest in work and emotional deficiency, when people lose their professional abilities, change positive emotions into negative ones, become rude in communication. All the three stages of emotional burnout syndrome have been detected in four teachers (mostly women). Their dominating signs are worries concerning psychological traumatic circumstances characterized by intensified irritation and lack of confidence to people, accumulated dissatisfaction of the situation. At the same time, its most pronounced sign is wide emotional thriftiness which manifests in the lack of desire to communicate with the audience and decreased interest in work. It has been revealed that the signs of emotional burnout syndrome of university teachers do not depend on the field of study taught by them, although the emotional burnout syndrome develops mainly in the teachers who teach their subject in English. Стаття присвячена вивченню особливостей розвитку та проявів синдрому емоційного игорання у викладачів теоретичних кафедр вищого навчального медичного закладу України «Буковинський державний медичний університет». Для діагностики рівня емоційного вигорання було використано адаптовану методику В.В. Бойко, за якою можна визначити не тільки симптоми емоційного вигорання, рівень сформованості та фази його розвитку, а й виявити наявність психoсoматичних і психовегетативних пoрушень. Відмічено, що формування синдрому емоційного вигорання педагогів проходить у три фази: у фазі напруження він характеризується Психологія – Psychology Science and Education, 2017, Issue 3 68 переважно надмірним переживанням психотравмуючих обставин, тривогою та депресією, у фазі резистенції проявляється економією емоційної сфери та емоційно-моральною дезорієнтацією, у фазі виснаження — емоційним дефіцитом, психосоматичними і психовегетативними порушеннями. Встановлено, що у 2 викладачів з 27 сформувалися дві фази емоційного вигорання – напруження та резистенції, основними симптомами яких є відчуття загнаності у клітку, що вказує на розвиток стану інтелектуально-емоційного затору та бажання швидшого завершення робочого дня, відчуття тривоги та депресії з паралельно сформованим симптомом редукції професійних обов’язків. Фаза резистенції була сформована у шести викладачів, домінуючими симптомами якої була редукція професійних обов’язків, що проявлялось зниженням інтересу до роботи та погіршенням професійної діяльності. Фази резистенції та виснаження сформувалася у чотирьох викладачів, найбільш вираженими симптомами яких були розширення сфери економії емоцій, що вказує на обмежене спілкування з аудиторією, зниження зацікавленості до роботи та емоційним дефіцитом, за якого люди втрачають професійні здібності із заміною позитивних емоцій негативними, стають грубими у спілкуванні. Виявлено, що у чотирьох викладачів переважно жіночої статі сформувалися всі три фази синдрому емоційного вигорання, для яких домінуючими були симптом переживання психотравмуючих обставин, що характеризується посиленням роздратування й недовіри до людей, накопиченням невдоволення ситуацією. Водночас найбільш вираженим є симптом розширення сфери економії емоцій, що вказує на небажання спілкування з аудиторією та зниження інтересу до роботи. Доведено, що у викладачів не виявлено особливостей проявів синдрому моційного вигорання залежно від навчальної дисципліни, яку вони викладають, однак емоційне вигорання частіше розвивається при роботі зі студентами, у яких викладання предмету здійснюється англійською мовою.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/741
ISSN: 2311-8466
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дікал М..pdf464.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.