Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7372
Title: Філософські аспекти соціокультурної динаміки сучасного українського суспільства
Other Titles: Философские аспекты социокультурной динамики современного украинского общества
Philosophical aspects of socio-cultural dynamics of modern Ukrainian society
Authors: Білянська, Олена Юріївна
Белянская, Елена Юрьевна
Belianska, Olena
Keywords: особа
культура
суспільство
творчість
християнство
личность
общество
творчество
христианство
personality
culture
society
creation
Christianity
Issue Date: 2017
Publisher: Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського"
Citation: Білянська О. Ю. Філософські аспекти соціокультурної динаміки сучасного українського суспільства / О.Ю.Білянська // Наукове пізнання: методологія та технологія : наук. журнал. – 2017. – № 2. – С. 22-28.
Abstract: У статті аналізуються філософські аспекти проблеми соціокультурної динаміки сучасного українського суспільства на основі філософських поглядів М. Бердяєва. Поняття культура у філософа виводиться за допомогою понять «дух» та «об’єктивація». Існує протиріччя між особою, культурою та тими цінностями, що вона виробляє та зберігає. Культура нерозривно пов’язана із творчістю. Саме творчість є тим шляхом, на якому можливе вирішення протиріч між особою та культурою. В статье анализируются философские аспекты проблемы социокультурной динамики современного украинского общества на основе философских взглядов Н. Бердяева. Понятие культура у философа выводится при помощи понятий «дух» и «объективация». Существует противоречие между личностью, культурой и теми ценностями, которые она производит и сохраняет. Культура неразрывно связана с творчеством. Именно творчество является тем путем, посредством которого возможно разрешение противоречия между личностью и культурой. В статье анализируются философские аспекты проблемы социокультурной динамики современного украинского общества на основе философских взглядов Н. Бердяева. Понятие культура у философа выводится при помощи понятий «дух» и «объективация». Существует противоречие между личностью, культурой и теми ценностями, которые она производит и сохраняет. Культура неразрывно связана с творчеством. Именно творчество является тем путем, посредством которого возможно разрешение противоречия между личностью и культурой.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7372
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Belianska Olena 2017 2.pdf570.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.