Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7237
Title: Методичні рекомендації до переддипломної практики для самостійної роботи здобувачів вищої освіти галузі знань 01 Освіта
Authors: Добролюбська, Юлія Андріївна
Dobrolyubska, Yulia Andriivna
Окорокова, Віра Вікторівна
Okorokova, Vira Viktorivna
Keywords: методологія
методи наукового пізнання
наукове мислення
основи теоретичних та експериментальних досліджень
технологія наукової діяльності
Issue Date: 2020
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Добролюбська Ю. А., Окорокова В. В. Методичні рекомендації до переддипломної практики для самостійної роботи здобувачів вищої освіти галузі знань 01 Освіта / Педагогіка Другий (магістерський) рівень вищої освіти Спеціальність: 014.03 Середня освіта (історія). – Одеса: Ун-т Ушинського, 2020. – 40 с.
Abstract: Методичні рекомендації призначені для здобувачів вищої освіти, які закінчили теоретичне навчання та приступають до завершального етапу оформлення кваліфікаційної магістерської роботи. Складаються з двох основних блоків: практичного, який присвячений проходженню переддипломної практики, та теоретичного, який містить глосарій методологій та методів історичного пізнання. Глосарій, який пропонується, може служити коротким першим путівником для молодого майбутнього історика та дослідника.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7237
Appears in Collections:Кафедра всесвітньої історії та методології науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dobrolubska preddiplom.pdf14.16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.