Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/723
Title: Awareness of physiological differentiation and functional peculiarities of men and women in mentally retarded adolescent girls
Other Titles: Уявлення про фізіологічну диференційцію та функціональні особливості чоловіків і жінок у дівчат підліткового віку з порушеннями інтелекту
Authors: Mukhina, A.
Keywords: gender
role
identity
physiological peculiarities
masculinity
feminity
стать
роль
ідентичність
фізіологічні особливості
маскулінність
фемінність
Issue Date: 2017
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Мухіна, А. Ю. Уявлення про фізіологічну диференційцію та функціональні особливості чоловіків і жінок у дівчат підліткового віку з порушеннями інтелекту / А. Ю. Мухіна // Наука і освіта : наук.-практ. журнал. – 2017. – № 3. – С. 41-44
Abstract: The paper is focused on studying the peculiarities of the process of gender and gender-role identity formation in mentally retarded adolescent girls. The summative experiment, which involved organised talk and projective technique “Drawing one’s own and opposite sex”, was used to identify the level of their awareness of differential distinctions between men and women, their functional peculiarities and the impact of gender identity on social expectations and behaviour.У статті презентовано результати констатуючого експерименту щодо сформованості когнітивного компоненту знань стосовно диференціації фізіологічних і функціональних особливостей чоловіків і жінок у дівчат підліткового віку з розумовою відсталістю. Проаналізовано та порівняно результати двох вікових груп дівчат з розумовою відсталістю, а саме молодшого підліткового віку (11-13 років) і старшого підліткового віку (14-16 років) з метою встановлення наявності або відсутності динаміки формування уявлень про свою та протилежну стать. За результатами проведеного дослідження було виявлено низький рівень знань щодо будови тіла, диференційних ознак маскулінності та фемінності. Дівчата характеризувалися сформованістю хибних уявлень про статевий акт, вагітність та зґвалтування. Вони не вважають за необхідне користуватися засобами контрацепції і мають міфічні уявлення про їхні функціональні особливості. Також з’ясовано, що впродовж всього підліткового віку дівчатами з розумовою відсталістю не диференціюються внутрішні якості чоловіків і жінок. Знання про фізіологічні та психологічні якості чоловіків у розумово відсталих дівчат значно нижче, ніж знання про жінок. Дуже часто відношення до хлопців і чоловіків або недиференційоване або негативне, що пояснюється відсутністю повної родини у багатьох дівчат із розумовою відсталістю, а також пояснювально-залякувальним характером бесід, що проводять вчителі у школі. Встановлено, що чим вище рівень інтелектуального розвитку дівчат, тим більш диференційовані емоційні реакції щодо себе й свого тіла, розвинена сором’язливість і моральність. Аналіз отриманих результатів показує, що для розумово відсталих дівчат-підлітків загалом характерне прийняття свого тіла та своєї ролі. Однак, низький рівень ознайомлення з психофізіологічними особливостями жіночої і чоловічої статі, диференціації жіночих і чоловічих рис не дає можливості повною мірою освоїти процес ідентифікації, що зумовлює ряд проблем: недбайливе ставлення до себе, до свого тіла й зовнішності; негативне ставлення до осіб протилежної статі (батько, хлопці), до статевого життя; відсутність у поведінці соціально схвалюваних моделей жіночої поведінки.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/723
ISSN: 2311-8466
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мухіна А. Ю..pdf345.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.