Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7086
Title: Контроль за хореографічною підготовленістю у техніко-естетичних видах спорту
Other Titles: Control of choreographic preparedness of technical and aesthetic sports
Контроль за хореографической подготовленностью в технико-эстетических видах спорта
Authors: Тодорова, Валентина Георгіївна
Тодорова, Валентина Георгиевна
Todorova, Valentina Heorhiivna
Keywords: контроль
технико-эстетические виды спорта
техніко-естетичні види спорту
хореографическая подготовка
хореографічна підготовка
контроль
techno-aesthetic sports
choreographic preparation
control
Issue Date: 2017
Publisher: НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Тодорова В. Г. Контроль за хореографічною підготовленістю у техніко-естетичних видах спорту / В. Г. Тодорова // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. -  2017. - №12(94). - C. 116-119. 
Abstract: У статті отримано нові дані, пов’язані з методологією цілеспрямованого контролю за хореографічною підготовленістю спортсменів у техніко-естетичних видах спорту. Визначено напрями оптимізації процесу хореографічної підготовки, що засновані на контролі за факторами, об'єктом і ефектом впливів; порівняльному вивченні динаміки показників впливів і динаміки показників «відповідей» на них; динаміки параметрів проектованого (прогнозованого, планованого, програмованого) стану об'єкта управління і параметрів його фактичного стану.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7086
Appears in Collections:Кафедра гімнастики та спортивних єдиноборствItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.