Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/700
Title: Підготовка майбутніх фахівців соціономічної сфери до формування соціально-ціннісних орієнтації у молодших
Authors: Колбіна, Людмила Анатоліївна
Колбина, Людмила Анатольевна
Kolbina, Liudmyla Anatoliivna
Keywords: соціономічна сфера
соціальні процеси
дослідження
самооцінка.
самоосвіта
критерії
учитель початкової школи
саморегуляція
педагогічний колектив
самовизначення
особистість вчителя
майбутній педагог
довкілля
цінності
моральне виховання
монографія
Issue Date: 2017
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Колбіна Л. М. Підготовка майбутніх фахівців соціономічної сфери до формування соціально-ціннісних орієнтації у молодших школярів / Л. М. Колбіна // Формування особистості фахівців соціономічної сфери : стратегія і тактика : монографія. Присвячується п’ятнадцятиріччю роботи кафедри соціальної педагогіки, психології та педагогічних інновацій / редкол. : В. В. Корнещук, З. Н. Курлянд, Г. Х. Яворська та [ін.]. – Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2017. – С.113-135
Abstract: У статті розповідається про підготовки майбутніх фахівців соціономічної сфери до формування соціально-ціннісних орієнтації у молодших школярів. Розкрито систему освіти на всіх ступенях її структури, яка повинна ставити за мету формування особистість. Вона спроможна оцінити власну підготовку фахівців, які будуть займатися вихованням і навчанням підростаючого покоління. Питання змісту підготовки майбутніх фахівців соціономічної сфери досліджувались у різних аспектах. професійної діяльності. Метою дослідження є визначення стану підготовленості та залучення студентів до діяльності з оцінювання та самооцінювання власної підготовки щодо формування соціально-ціннісних орієнтації у молодших школярів. Одним з важливих факторів, який розкриває багатогранність самосвідомості, є самооцінка. Самооцінка дозволяє з позицій власного розуміння смислу критично оцінити свої дії, вчинки, ставлення, емоційний стан та зовнішні умови і фактори. Вона може викликати сумніви і незадоволення собою, потребу переосмислення набутого досвіду, що і є передумовою виникнення нового, творчого ставлення до себе й дійсності. Оцінка є основою процесу формування системи цінностей особистості, а також складової соціально-ціннісних орієнтацій. Одним із шляхів формування соціально-ціннісних орієнтацій у дітей молодшого шкільного віку є моральне виховання, яке у дітей розпочинається задовго до школи. Соціально-ціннісні орієнтації формуються в особистості поступово у процесі її соціалізації, шляхом проникнення соціальної інформації в індивідуально-психологічний світ особистості. Вони формуються на основі її потреб та інтересів. Зроблено висновок, що саме на етапі молодшого шкільного віку починає формуватися ядро, база моральної поведінки, моральних почуттів і моральних переконань, що дозволяють дитині орієнтуватися й робити правильність свого переконання, заснованого, на цьому почутті. Отже, формування соціально-ціннісних орієнтацій у молодших школярів – це складова процесу соціалізації особистості молодших школярів, яка передбачає становлення особистісного ставлення до довкілля через певну систему цінностей. Формування соціально-ціннісних орієнтацій складають найважливішу основу стратегії освіти. Соціально-ціннісні орієнтації виявляють здібність особистості педагога до саморегуляції, самовизначення в педагогічному колективі, і виступають інструментом побудови плану його майбутньої діяльності. Виявленні рівні підготовленості учителів початкової школи до формування соціально-ціннісних орієнтацій у молодших школярів. У таблиці представлені дані якісної характеристики з кожного рівня.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/700
Appears in Collections:Кафедра соціальної педагогіки, психології та педагогічних інновацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Колбіна Л.pdf609.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.