Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/692
Title: Особистість фахівця соціономічної сфери : теорія і практика
Authors: Богданова, Інна Михайлівна
Богданова, Инна Михайловна
Bohdanova, Inna Mikhailivna
Keywords: монографія
майбутні фахівці
педагогічний експеримент
теоретичний аналіз
підготовка фахівців
професійна підготовка
соціосфера
вища освіта
інноваційна підготовка
соціальне здоров'я
психічне здоров’я
здоров’язбережувальна компетентність
Issue Date: 2017
Publisher: Піденноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Богданова І. М. Особистість фахівця соціономічної сфери : теорія і практика / І. М. Богданова // Формування особистості фахівців соціономічної сфери : стратегія і тактика : монографія. Присвячується п’ятнадцятиріччю роботи кафедри соціальної педагогіки, психології та педагогічних інновацій / редкол. : В. В. Корнещук, З. Н. Курлянд, Г. Х. Яворська та [ін.]. – Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2017. – С. 5-33
Abstract: У статті запропоновано монографічне дослідження проблеми становлення та розвитку особистості фахівців соціономічної сфери в процесі фахової підготовки, яке являється результатом роботи співробітників кафедри соціальної педагогіки, психології і педагогічних інновацій, аспірантів та магістрантів на протязі п’ятнадцяти років. Мета роботи - це теоретично й практично обґрунтувати системи інноваційної підготовки фахівців соціономічної сфери у вищому закладі освіти й забезпечити методологічний рівень науково-педагогічних досліджень в галузі професійної діяльності майбутніх фахівців. Наукові дослідження дали можливість висвітлити різноманітні аспекти підготовки майбутніх фахівців з урахуванням низки підходів, а саме: гуманістичного, культурологічного, аксіологічного, особистісно-зорієнтованого, системного, синергетичного, діяльнісного, інтегративного, технологічного, компетентнісного тощо. Підходи пов’язані між собою з метою осмислення та розкриття сутності інноваційної підготовки і встановлення характеру відношень між педагогічними об’єктами, суб’єктами, фактами та обставинами, що її утворюють. У зв’язку з цим стає очевидною актуальність проблеми вироблення нової стратегії і тактики формування особистості фахівця в процесі здобуття освіти. Проведені дослідження сприяють формуванню цілісної особистості майбутнього фахівця, з одного боку, а з іншого допомагають студентам у будь-яких, навіть непередбачених ситуаціях, внести ясність у питання, привернути увагу, викликати інтерес, показати суперечливість фактів та розв’язати виявлені протиріччя, обґрунтувати правильність вирішення проблем та здійснити конкретні дії на практиці. Не зважаючи на наявні досягнення у розробці зазначеної проблеми, поширення соціономічних професій у сучасному суспільстві взагалі та у сфері освіти зокрема, зумовлює необхідність усебічного вивчення професій типу «людина-людина», що відрізняються особливостями предмету труда, засобів, умов, продукту діяльності. Здійснено аналіз наукових досліджень щодо підготовки фахівців соціономічної сфери, в ході якого виявлено особливості формування певних якостей особистості в залежності від сфери діяльності. Наприклад, з’ясовано специфіку формування професійної надійності фахівців соціономічної сфери діяльності (В. Корнещук), визначено умови підготовки означених фахівців до проектування професійної діяльності (О.Біла), розроблено умови підготовки майбутніх соціальних педагогів до використання соціономічних технологій у професійній діяльності ( В. Сторож). Автор зосередив свою увагу, перш за все, на розробці системи, до складу якої увійшли три взаємопов’язані компоненти : загальноосвітня підготовка соціальних педагогів, спеціальна професійна та особистісна. Визначена сутність формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх фахівців соціономічної сфери в умовах вищого навчального закладу.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/692
Appears in Collections:Кафедра соціальної педагогіки, психології та педагогічних інновацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Богданова І. Особистість фахівця.pdf214.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.