Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6731
Title: Метанойя в житті людини: дефініції, консеквентні особливості
Other Titles: Метанойя в жизни человека: дефиниции, консеквентные особенности
Metanoya in life of ma: defination, consekvent features
Authors: Цибра, Микола Федорович
Цыбра, Николай Федорович
Tsybra, Mykola Fedorovych
Keywords: метанойя
особистість
свідомість
прогрес
цінність
метанойя
личность
сознание
прогресс
ценность
metanoya
personality
consciousness
progress
value
Issue Date: 2019
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Цибра М. Ф. Метанойя в житті людини: дефініції, консеквентні особливості / М. Ф. Цибра // Наукове пізнання: методологія та технології. - 2019. - №1. - С.195-201.
Abstract: В статті розглядаються дефініції філософського поняття «метанойя», як категорії та загальнолюдської цінності. Людина у цьому стані піддається таємному перетворенню свідомості, яка не завжди підконтрольна волі. Метанойя маніфестує суб’єктивне царство пізнання та світовідчуття. Зміна стану на рівні підсвідомості і розуму тут торкається індивідуального, глибинного, що співвідноситься з поняттям піднесення, як прогресу. Метанойя це цілеспрямована дія, правдомовний вчинок, що має намір на збільшення позитивної ситуації у суспільстві. В статье рассматривается философское понятие «метанойя», как категория и общечеловеческая ценность. Человек только в ней поддается определённому качественнному превращению сознания, которое не всегда вчистую подконтрольно воле. Метанойя проявляет субъективную сторону познания и мировосприятия, перемена состояния разума здесь касается глубоко индивидуального, что соотносится с внутренним совершенствованием. Метанойя – это целенаправленное действие, искренний поступок, который имеет позитивные намерения. The philosophical concept of metanoya is examined in the article. It is underlined that metanoya comes forward as totalhuman value. A man only in her yields to the devoted transformation of consciousness and that not control to will. Metanoya shows the subjective side of cognition and perception of the world - the change of reason at мetanoya touches individual reason that is correlated from progress. Metanoya is this purposeful action, sincere act that means on the increase of the positive state in society.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6731
Appears in Collections:2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tsybra.pdf616.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.