Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/672
Title: Організація супроводу соціально-педагогічної практики
Authors: Паскаль, Олена Вікторівна
Паскаль, Елена Викторовна
Paskal, Olena Viktorovna
Keywords: практична підготовка студентів
соціальний педагог
соціально-педагогічна практика
майбутні педагоги
самостійна робота студентів
організація практик
виробнича практика студентів
переддипломна практика магістрів
програма практики
Issue Date: 2014
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Паскаль О. В. Організація супроводу соціально-педагогічної практики / навч.- метод. посібник / О. В. Паскаль. – Одеса : ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2014. – 284 с.
Abstract: В навчально-методичному посібнику розкриваються основні положення практичної підготовка студентів - соціальних педагогів, особливості концептуального та діяльнісного підходів до практичної підготовки майбутніх соціальних педагогів; відображено багатоаспектний характер діяльності соціального педагога, що впливає на підготовку студентів до практичної діяльності. Матеріали посібника можуть бути використанні для організації соціально-педагогічної практики майбутніх соціальних педагогів та самостійної роботи студентів під час проходження практики. Призначений для студентів, викладачів, а також для супервізорів, які здійснюють керівництво процесом практичної підготовки студентів I –IV курсів напрям підготовки 6.010106 «соціальна педагогіка» та спеціальності 7.01010601 та 8.01010601 «соціальна педагогіка» на базах практики.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/672
Appears in Collections:Кафедра соціальної педагогіки, психології та педагогічних інноваційItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.