Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6646
Title: Employment Opportunities and Useful Skills of Political Science Graduates in The Usa
Other Titles: Можливі сфери та необхідні навички для працевлаштування випусників з політичних наук у сша
Authors: Bilousov, Olexander Sergiyovych
Белоусов, Александр Сергеевич
Білоусов, Олександр Сергійович
Keywords: Political Science
Political Science graduates
employment
skills
політична наука
випускники в галузі політичних наук
працевлаштування
навички
Issue Date: 2017
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Bilousov O. S. Employment Opportunities and Useful Skills of Political Science Graduates in The Usa / O. S. Bilousov // Наука і освіта. - 2017. - №12. - С. 207-212.
Abstract: The article is dedicated to generalization of the experience of Political Science graduates’ employment in the USA and defining the list of useful skills for all spheres of possible employment, such as Public Policy and Public Administration, State and Local Government, Nonprofits, Law, Business, International Careers, Journalism, etc. As a result of the analysis a list of applicable skills was made, which includes five groups of skills that employers defined as marketable and useful for obtaining position in every pointed sphere of potential employment. Однією зі складових успіху будь-якої професії є можливість подальшого працевлаштування, високого заробітку, кар’єрного росту, соціальних привілеїв тощо. У сучасному світі випускників з вищою освітою в галузі політичних наук завжди дуже високо цінували і поважали. На жаль, Україна не може похвалитися такою популярністю цих спеціальностей, що значною мірою негативно впливає на стан політичної освіти в країні, і як наслідок, призводить до падіння контингенту студентів, які навчаються за такими освітніми програмами в університетах країни. Позитивний досвід інших країн, перш за все США, викликає дослідницький інтерес щодо виявлення основних сфер потенційного працевлаштування випускників з політичних наук, а також вивчення причин високої популярності спеціалістів у галузі політичних наук в кожній із виявлених сфер працевлашту-вання. Проведене дослідження виявило декілька сфер потенційного працевлаштування, серед яких найвагомішими є державна політика та державне управління, регіональна та місцева влада, некомерційні організації, юриспруденція, бізнес, міжнародна кар’єра, журналістика тощо. Всі вони є актуальними і для сучасної Україні, що значно підвищую вагомість отриманих в ході дослідження результатів з огляду на можливість їх трансляції в практичну площину в умовах України. Оскільки успішне працевлаштування можливо лише в разі відповідності кандидата на посаду основним критеріям роботодавця, то одним із завдань дослідження є виявлення необхідних знань, навичок та здібностей, що сприяють працевлаштуванню випускників з політичних наук за кожною із визначених сфер, а також узагальнення їх у вигляді єдиного списку знань, навичок та вмінь, які у вітчизняній науці відомі як компетентності. Зокрема, було виокремлено п’ять груп навичок (компетентностей), які наразі роблять політичні професії конкурентоздатними на ринку праці: вміння спілкуватися; володіння методами дослідження; аналітичні здібності; навички планування та розвитку. Проведене дослідження підтверджує необхідність ураховувати визначений перелік компетентностей під час розробки навчальних програм для підготовки фахівців у галузі політичних наук в Україні. Це надасть змогу підготувати якісного фахівця, готового до роботи в будь-якій зі сфер політичного життя, деяких сфер юриспруденції та бізнесу, які в результаті підвищать значимість політичної освіти та її здобувачів в Україні.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6646
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bilousov.pdf540.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.