Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6640
Title: Using Interactive Technologies in Social Care Teachers Training in Terms of Preventive Work With Minor Children
Other Titles: Використання інтерактивних технологій у підготовці майбутніх соціальних педагогів до профілактичної роботи з неповнолітніми
Authors: Konoshenko, Nataliia
Коношенко, Наталія Анатоліївна
Konoshenko, Sergii
Коношенко, Сергій Володимирович
Keywords: education
formation
readiness
prevention
social teacher
interactive technology
game
training
навчання
формування
готовність
профілактика
соціальний педагог
інтерактивна технологія
гра
тренінг
Issue Date: 2017
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Konoshenko N. Using Interactive Technologies in Social Care Teachers Training in Terms of Preventive Work With Minor Children / N. Konoshenko, S. Konoshenko // Наука і освіта. - 2017. - №12. - С.171-175.
Abstract: The paper aims to substantiate the feasibility of using interactive teaching technologies in the process of future social care teachers in terms of preventive work with minors. The greatest pedagogical effect in the process of forming the students’ competence in terms of preventive activities was observed due to the introduction of interactive teaching technologies that are characterized by the organization of the learning process in which a student cannot but takes part - in a collective, complementary one, which is based on the interaction of all its participants. The following technologies of interactive teaching are proved to be the most effective in forming future social care teachers’ competence in preventive activities: gaming technology, problem learning technology, training technology. It was these technologies that were introduced into the educational process with the experimental group of students within “Fundamentals of Preventive Work” course and internship and proved their effectiveness in terms of competence in preventive work with minors. Метою статті є обґрунтування доцільності використання інтерактивних технологій навчання у процесі підготовки майбутніх соціальних педагогів до профілактичної роботи з неповнолітніми. Забезпечення найбільшого педагогічного ефекту у процесі формування готовності до профілактичної діяльності майбутніх соціальних педагогів передбачалося завдяки впровадженню інтерактивних технологій, що характеризуються організацією процесу навчання, в якому учню неможливо не приймати участь – в колективному, взаємодоповнюючому, заснованому на взаємодії всіх його учасників процесі навчального пізнання. Найбільш ефективними у формуванні готовності майбутніх соціальних педагогів до профілактичної діяльності визначено такі три технології інтерактивного навчання: ігрова технологія, технологія проблемного навчання, тренінгова технологія. Саме ці технології були впроваджені у навчальний процес з експериментальною групою студентів під час викладання їм курсу «Основи профілактичної роботи» та проходження ними соціально-профілактичної практики. Обґрунтовано, що ефективною технологією профілактичного навчання майбутніх соціальних педагогів є гра, яка виконує такі функції: розважальну (зняття психологічної й фізичної напруги); комунікативну (набуття навичок взаємодії з іншими); діагностичну (виявлення відхилень від норми поведінки, самопізнання в процесі гри); корекції під час гри (внесення позитивних змін у поведінку); соціалізації (включення до системи громадського становлення). Упровадження технології проблемного навчання засвідчує, що відбувається орієнтація студентів спеціальності «Соціальна педагогіка» на розвиток розумових здібностей, прогнозування результатів своєї діяльності, на самостійність не тільки пізнання, але й на розвиток особистості студента, його індивідуальності й неповторності, що відповідає напрямам профілактичної діяльності. Застосування інтерактивних технологій у формуванні готовності до профілактичної діяльності майбутніх соціальних педагогів сприяє більш ґрунтовному засвоєнню студентами знань з основ профілактичної роботи; усвідомленню ними необхідності превентивної діяльності з неповнолітніми; проявам толерантного ставлення до інших; формуванню навичок логічно застосовувати превентивний підхід і методи критичного аналізу в соціально-педагогічній роботі; оволодінню вміннями моделювання професійно-практичної діяльності згідно з метою й завданнями превентивної освіти з різними групами неповнолітніх.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6640
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Konoshenko.pdf553.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.