Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6542
Title: Розвиток валеологічної компетентності старшокласників в умовах оздоровчого середовища гімназії
Other Titles: Развитие валеологической компетентности старшеклассников в условиях оздоровительной среды гимназии
The development of valeology competence of schoolchildren in the conditions of gymnasium recreation space
Authors: Шмалєй, С. В.
Щербина, Т. І.
Малюк, Н. Г.
Keywords: valeology competence
competence
recreation space
валеологічна компетентність
компетенція
оздоровче середовище
Issue Date: 2014
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Шмалєй С. В. Розвиток валеологічної компетентності старшокласників в умовах оздоровчого середовища гімназії / С. В. Шмалєй, Т. І. Щербина, Н. Г. Малюк // Наука і освіта : наук.-практ. журнал. – 2014. – № 8. – С. 203-207.
Abstract: The article presents the project of improving the innovation gymnasium environment that combines normative - legal, meaningful, valuable, motivational, technological and creative components. The wellness gymnasium environment combined functional subsystems: organizational, interim, evaluation and correction. The development of competence of valeology is implemented in accordance with the humanistic, systemic, competency and environmental approach and based on the principles of continuity, integrative, valeology, activity, scientific, predictability, sustainability, hierarchy. У статті представлено проект оздоровчого інноваційного середовища гімназії, який об’єднує нормативно-правові, змістовні, ціннісні, мотиваційні, технологічні, творчі складові. Визначено засоби формування когнітивної, діяльнісної, ціннісної, творчої та мотиваційної компетенцій як компонентів валеологічної компетентності. Нововведенням є розробка і впровадження «Щоденника здоров'я» для діагностики, розвитку та корекції стану здоров’я старшокласників. Для оцінки ефективності розвитку валеологічної компетентності старшокласників була визначена структура і зміст діагностики, яка містила методи, контрольно-вимірювальні матеріали, показники і рівні компетентності. Представлені результати вказують на позитивний вплив умов інноваційного оздоровчого середовища гімназії, спрямованих на розвиток валеологічної компетентності старшокласників.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6542
Appears in Collections:2014

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shmaliei, Shcherbyna, Maliuk.pdf426.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.