Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6451
Title: Особливості морфо-функціональних показників школярів 8-9 років навчально-виховного комплексу
Other Titles: Особенности морфо-функциональных показателей школьников 8-9 лет учебно-воспитательного комплекса
Peculiarities of morphological and functional parameters of training-educational complex pupils aged 8 to 9
Authors: Заікіна, Ганна Леонідівна
Соіна, Л. М.
Zaikina, Anna
Keywords: anthropometric parameters
functional parameters
adaptive capacity
functional state
ultimate neurotic disorders
антропометричні показники
функціональні показники
адаптаційний потенціал
функціональний стан
граничні невротичні розлади
Issue Date: 2014
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Заікіна Г. Л. Особливості морфо-функціональних показників школярів 8-9 років навчально-виховного комплексу / Г. Л. Заікіна, Л. М. Соіна // Наука і освіта : наук.-практ. журнал. – 2014. – № 8. – С. 78-83.
Abstract: The article presents the results of a comprehensive survey of pupils aged 8 to 9 with the analysis of parameters of physical development, the functional state of the cardiovascular system and its adaptive capacity, as well as manifestations of ultimate neurotic disorders. 27 pupils of the third grade of Sumy training-educational complex aged 8 to 9 (11 boys and 16 girls) were involved in the research. У статті представлено результати комплексного обстеження учнів 8-9 років з аналізом показників фізичного розвитку, функціонального стану серцево-судинної системи та адаптаційного потенціалу, а також проявів граничних невротичних розладів. Показані кореляційні зв’язки морфо-функціональних показників з рівнями прояву граничних невротичних розладів. Встановлені ознаки акселерації у хлопців та тенденцію до зайвої ваги у дівчат. Виявлені ознаки кіфотичності постави в більшості хлопців та ознаки сколіотичності в половини дітей обох статей. Виявлена перевага дітей з напруженням адаптації та незадовільною адаптацією. Виявлено підвищення прояву вегетативних порушень з віком, більш високі рівні прояву депресії у дівчат, а також кореляційний зв’язок між групою здоров’я та рівнями прояву тривожності й порушень поведінки. Отримані результати вимагають впровадження заходів фізичної реабілітації та психокорекції у навчально-виховний процес.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6451
Appears in Collections:2014

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zaikina, Soina.pdf718.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.