Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6429
Title: Cognitive Component Maturity of Directors’ Risk Management Skills
Other Titles: Сформованість когнітивного компоненту готовності керівників до управління ризиками
Authors: Chernenko, Natalia Mykolaivna
Черненко, Наталія Миколаївна
Черненко, Наталия Николаевна
Keywords: knowledge
cognitive component
director
risk
risk management
знання
когнітивна готовність
керівник
ризик
управління ризиками
Issue Date: 2017
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Chernenko N. M. Cognitive Component Maturity of Directors’ Risk Management Skills / N. M. Chernenko // Наука і освіта. - 2017. - №8. - С.115-120.
Abstract: The paper aims to present the results of the experiment focused at examining the cognitive component maturity of directors’ risk management skills. In order to assess directors cognitive risk management skills according to “knowledge awareness/non-awareness” a testing form “Core of Risk Management at Educational Institutions”, a minicase “Risk Management Procedure and Tools” were applied. The cognitive component of risk management skills provides the system of knowledge which should be mastered by directors and should act like a base for the formation of necessary skills for risk management at educational institutions. It can be determined by the following indices: knowledge of conceptual regulations of risk management at educational institutions, processes of management of risks at educational institutions, mastering methods of risks processing, ways of preventing and overcoming risks at educational institutions, logical and adapting thinking skills. The results of qualitative and quantitative indices of the assessment of performed testing tasks show insufficient knowledge of directors of theory and methods of risk management at educational institutions, which conditions the need for paying special attention to this fact as it is knowledge which is the core of directors’ risk management skills in terms of educational institutions. Сформованість когнітивного компоненту готовності керівників до управління ризиками є підґрунтям у його професійній діяльності для виконання завдань різної управлінської складності. Вивчення будь-якої науки повинно починатися з фундаменту, з первинних спостережень та утворення первинних суджень, із вивчення тих фактів, на яких заснована пірамідальна система науки. Неможливо починати будувати піраміду з верхівки, потрібно починати з фундаменту. Мета статті: презентувати результати сформованості когнітивного компоненту готовності керівників до управління ризиками. Методи дослідження: теоретичні: аналіз, порівняння й узагальнення філософської, психологічної, педагогічної, управлінської, економічної науково-методичної літератури з проблем когнітивної готовності керівників до управління ризиків; емпіричні: тестування, анкетування, опитування; методи математичної статистики. У статті уточнено поняття «зняння», розкрито показники когнітивної готовності керівників до управління ризиками та діагностувальні методики, презентовано результати оцінювання когнітивної готовності керівників до управління ризиками. Доведено, що когніція є центральним поняттям, яке позначає пізнавальний процес або сукупність психічних (ментальних) процесів – сприйняття, уява, мислення, пам’ять, мовлення, почуття. Когнітивний компонент містить систему знань, які мають бути усвідомлені керівниками і виступати підґрунтям для формування необхідних умінь/навичок для управління ризиками у навчальних закладах. Без знання базових положень методології ризиків неможливе подальше управління ними. Визначено показники когнітивної готовності керівників до управління ризиками: обізнаність із концептуальними положеннями управління ризиками у навчальних закладах, обізнаність із процесами управління ризиками у навчальних закладах, оволодіння методами обробки ризиків у навчальних закладах відповідно до процесів управління ризиками, оволодіння шляхами запобігання та подолання ризиків у навчальному закладі; здатність до розумового логічного структурування й адаптивного мислення. За результатами кількісних і якісних показників оцінки виконаних тестових завдань обґрунтовано недостатню обізнаність керівників з теорією і методикою управління ризиками у навчальних закладах, що переконливо засвідчує необхідність цілеспрямованої підготовки, оскільки саме знання є стрижнем готовності керівників до управління ризиками у навчальних закладах.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6429
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chernenko.pdf696.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.