Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6400
Назва: Forming Students’ Motivation For Creativity By Means of Edward De Bono’s “Six Thinking Hats” Technique
Інші назви: Формування в майбутніх фахівців мотивації до творчої професійної діяль- ності за методикою «шість капелюхів мислення» Едварда Де Боно
Автори: Lystopad, Oleksiy Anatoliyovych
Листопад, Олексій Анатолійович
Листопад, Алексей Анатольевич
Mardarova, Iryna Kostyantynivna
Мардарова, Ірина Костянтинівна
Мардарова, Ирина Константиновна
Kuk, Tomash
Кук, Томаш
Ключові слова: creativity
motivation to creative work
students
six thinking hats
Edward de Bono
higher education
творчість
мотивація до творчої професійної діяльності
студенти
Едвард де Боно
креати- вність
вища освіта
Дата публікації: 2017
Видавництво: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Бібліографічний опис: Lystopad O. A. Forming Students’ Motivation For Creativity By Means of Edward De Bono’s “Six Thinking Hats” Technique / O. A. Lystopad, I. K. Mardarova, T. Kuk // Наука і освіта. - 2017. - №8. - С. 93-96.
Короткий огляд (реферат): The paper aims to reveal the peculiarities of forming future specialists’ motivation for creativity with the help of Edward de Bono’s “Six Thinking Hats” technique during the lessons of “New Informational Technologies in Education” discipline. 32 students took part in the experiment which was aimed at examining the peculiarities of the formation of students’ motivation for creativity by means of A. Rean’s “Motivation for Success and Fear of Failure Inventory”. The initial results have shown that most of the students were characterized by self-distrust and their motivation for success was low. After implementing the “Six Thinking Hats” technique into the educational process the motivation to succeed increased in most respondents, which means that it is an efficient tool for the development of students’ skills of coping with problems and as a result, increasing motivation for creativity. Розкрито особливості формування в майбутніх фахівців мотивації до творчої професійної діяльності за ме- тодикою «Шість капелюхів мислення» Едварда де Боно на заняттях з навчальної дисципліни «Нові інформацій- ні технології в дошкільній освіті». Доведено, що мотивація до творчої професійної діяльності безпосередньо пов’язана з визнанням цінності творчості як важливої особистісної та професійно-значущої якості, усвідомлен- ням значущості особистої творчості та творчості інших людей. Встановлено, що ефективність процесу форму- вання в майбутніх фахівців мотивації до творчої професійної діяльності залежить від особливостей організації освітнього процесу у виші, тому навчальну діяльність студентів на занятті необхідно перетворити на творчий процес, варто спрямовувати студенів на творчий пошук, спираючись на розвиток їхніх творчих навичок. Запро- поновано діагностувальний інструментарій та представлено результати діагностування особливостей форму- вання в майбутніх фахівців мотивації до творчої професійної діяльності за допомогою методики А. Реана «Мо- тивація успіху та побоювання невдач». Отримані в результаті тестування дані свідчать про те, що до проведен- ня занять з навчальної дисципліни «Нові інформаційні технології в дошкільній освіті» з використанням мето- дики «Шість капелюхів мислення» Едварда де Боно невизначений мотиваційний полюс був властивий перева- жній більшості опитаних. У статті доведено, що методика «Шість капелюхів мислення» Едварда де Боно сприяє формуванню в майбутніх фахівців мотивації до творчої професійної діяльності та встановлено, що вона надає можливість кожному студенту, незалежно від свого характеру, розвивати здатність знаходити нестандартні рішення, чітко виділяти головні ідеї й висловлювати оригінальні думки, розвиває чутливість до нового та не- звичного, толерантність до невизначених ситуацій. Після проведення занять з навчальної дисципліни «Нові інформаційні технології в дошкільній освіті»  «побоювання невдачі» було зафіксовано лише в 12,2% опита- них, невизначений мотиваційний полюс – у 44,9% студентів, «сподіваються на успіх» – у 42,9% майбутніх ви- хователів ДНЗ.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6400
Розташовується у зібраннях:2017

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Lystopad.pdf543.32 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.