Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6368
Title: Individual Psychological Peculiarities of Adventurousness According to Emotional Type
Other Titles: Індивідуально-психологічні особливості авантюрності, що спричинені емоційністю
Authors: Melenchuk, Natalya Ivanivna
Меленчук, Наталья Ивановна
Меленчук, Наталя Іванівна
Keywords: adventurousness
proneness to adventurous behavior
emotionality
factors
personal qualities
personality
qualitative analysis
quantitative analysis
авантюрність
схильність до авантюрної поведінки (авантюрності)
емоційність
чинники
властивість особистості
особистість
кількісний аналіз
якісний аналіз
Issue Date: 2017
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Melenchuk N. V. Individual Psychological Peculiarities of Adventurousness According to Emotional Type / N. V. Melenchuk // Наука і освіта. - 2017. - №7. - С.130-135.
Abstract: The paper deals with the peculiarities of adventurousness in persons with different types of emotionality. Emotionality is one of the psychological factors determining the adventurous behavior. The selection of this factor is due to the cornerstone impact of emotionality on the structure of personal qualities. The empirical research was based on Adventurousness Inventory (by O. Sannikova, O. Sannikov, N. Melenchuk) and Four-Modality Inventory of Emotionality by O. Sannikova. According to the research outcomes there have been found significant positive correlations with the “joy” and “anger” modalities, and negative ones – with the “fear” and “sadness” modalities. Besides, it has been revealed that people for whom the emotions of “joy” and “anger” patterns are more peculiar, are more prone to adventurous behavior, as compared to the persons with “fear” and “sadness” patterns. Emotionality affects the structure of adventurousness and determines its specificity. У статті розглядаються особливості авантюрності осіб з різними типами емоційності. Теоретично визначено, що емоційність виступає одним з провідних психологічних чинників, що детермінує авантюрну поведінку. Вибір саме цього чинника зумовлений системотвірним впливом емоційності на структуру властивостей особистості. Схильність до авантюрної поведінки (авантюрність) у цій роботі розглядається як складна багаторівнева властивість особистості, психологічна сутність якої виявляється у надії на легкий і швидкий успіх, вдачу за наявності кінцевої мети, яка є принадливою для особистості, без ретельного аналізу реальних зовнішніх обставин, власних можливостей (ресурсів), шляхів вирішення проблеми під час досягнення цієї мети. Вивчення індивідуально-психологічних особливостей авантюрності здійснювалося в осіб, які розрізняються за емоційною диспозицією. Для емпіричного дослідження було застосовано оригінальний психодіагностичний «Тестопитувальник схильності до авантюрності» (АВАНТ-1) (автори: Саннікова О. П., Санніков О. І., Меленчук Н. І .) та «Чотирьохмодальнісний тест-опитувальник емоційності» О. П. Саннікової. Кореляційний аналіз між показниками авантюрності та якісними показниками емоційності показав наявність додатних значимих зв’язків з модальностями «радість» і «гнів», і від’ємних – із модальностями «страх» і «печаль». Аналіз профілів авантюрності виділених груп осіб показав схожість у проявах авантюрності у представників груп осіб із домінуванням емоцій модальностей «радість» і «гнів», і протилежні прояви авантюрності виявлено в групах осіб із домінуванням емоцій паттернів «страх» і «печаль». Доведено, що емоційність впливає на структуру авантюрності: в залежності від типу емоційності як характеристики індивідуальності авантюрність набуває своєї специфіки, котра виявляється у якісно-кількісному поєднанні її вихідних показників. Встановлено, що представники груп осіб із домінуванням емоцій паттернів «радість» і «гнів» більш схильні до авантюрної поведінки, ніж особи із домінуванням емоцій паттернів «страх» і «печаль»
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6368
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Melenchuk.pdf716.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.