Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6365
Title: Transformations of Personality’s National Self-Consciousness in Youth
Other Titles: Трансформації національної самосвідомості особистості в юності
Authors: Spivak, Lyubov
Співак, Любов Миколаївна
Keywords: national self-consciousness
types of national identity
transformations
development
personality
youth
національна самосвідомість
типи національної ідентичності
трансформації
розвиток
особистість
юність
Issue Date: 2017
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Spivak L. Transformations of Personality’s National Self-Consciousness in Youth / L. Spivak // Наука і освіта. - 2017. - №7. - С.115-119.
Abstract: The article deals with the results of empirical research of transformations of personality’s national self-consciousness according to the types of national identity in youth. Transformational tendencies of the development of personality’s national self-consciousness in youth according to the types of national identity were studied by means of a method “Types of ethnic identity” (by G. Soldatova, S. Ryzhova). The survey involved 1303 respondents of Ukrainian nationality aged from 17 to 22. In general, age dynamics of the development of personality’s national self-consciousness in youth according to the types of national identity is positive. Namely, starting from the age of 17-18 up to 21-22 the number of the respondents with national self-consciousness according to “positive national identity” type slightly increases. They have positive image of their nation and positive attitude towards it which optimally correlates with their tolerant attitude towards other ones. At the same time, it has been revealed that from the age of 17-18 to 21-22 the amount of the respondents with national self-consciousness according to transformed types of national identity slightly decreases. This much smaller number of young people possesses the following characteristics: the irrelevance of nationality, values and features of their nation; uncertainty of their national belonging, etc. The research outcomes can be applied when organizing psychological support for the development of university students’ national self-consciousness. У статті охарактеризовано результати емпіричного дослідження трансформацій національної самосвідомості особистості за типами національної ідентичності в період юності. Трансформаційні тенденції розвитку національної самосвідомості юнацтва за типами національної ідентичності вивчалися за допомогою методики «Типи етнічної ідентичності» (авт. Г. У. Солдатова, С. В. Рижова). За кожним типом (позитивна національна ідентичність, національна індиферентність, націонігілізм, націоегоїзм, націоізоляціонізм, національний фанатизм) респондент міг набрати від –10 до +10 балів. Кількість набраних балів засвідчувала певні рівні: від –10 до –4 – низький; від –3 до 3 – середній; від 4 до 10 – високий. Контингент досліджуваних склали 1303 респонденти української національності 17-22 рр. (студенти вищих навчальних закладів із різних міст України). Встановлено, що загалом вікова динаміка розвитку національної самосвідомості особистості за типами національної ідентичності в юності є позитивною. Зокрема виявлено, що від 17 до 22 років незначною мірою збільшується кількість респондентів із національною самосвідомістю за типом «позитивна національна ідентичність» (норма). У них сформовано позитивний образ своєї нації та позитивне ставлення до неї, що узгоджуються з їх толерантним ставленням до інших націй. Також вони надають перевагу цінностям своєї нації. Окрім цього, зафіксовано, що несуттєво зменшується кількість досліджуваних із національною самосвідомістю за типами «націонігілізм», «національна індиферентність», «націоегоїзм», «націоізоляціонізм», «національний фанатизм» (трансформації). Їм властиві такі характеристики, як-от: неактуальність національності, цінностей і ознак своєї нації; невизначеність національної належності; надання переваги не нації, а іншим соціальним групам; схильність до дискримінації національних меншин чи до самоприниження перед представниками інших націй. Одержані результати можуть бути використані під час організації психологічного супроводу розвитку національної самосвідомості у студентів вищих навчальних закладів
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6365
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Spivak.pdf634.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.