Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/634
Title: Проблеми морфології та синтаксису : посібник з теоретичної граматики сучасної англійської мови
Authors: Жаборюк, Ірина Анатоліївна
Жаборюк, Ирина Анатольена
Jaboryuk, Irina Anatoliivna
Keywords: теоретична граматика
граматика англійської мови
морфологія англійської мови
синтаксис англійської мови
практичний матеріал
граматичні явища
предикатив
дієслівний присудок
Issue Date: 2014
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Citation: Жаборюк І. А. Проблеми морфології та синтаксису : посібник з теоретичної граматики сучасної англійської мови / І. А. Жаборюк, О. А. Жаборюк. – Одеса : Освіта України, 2014. – 106 с.
Abstract: Посібник з теоретичної граматики сучасної англійської мови написано відповідно до навчальної програми дисципліни «Теоретична граматика сучасної англійської мови» для підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів за напрямом : філологія, спеціальність 6.020303; 7.02030302; 8.02030302 «Мова і література (англійська)». Посібник містить низку актуальних проблем з морфології та синтаксису сучасної англійської мови, важливих з точки зору як прагматичного аналізу фактичного матеріалу, так і теоретичного осмислення граматичних явищ. Кожна із проблем супроводжується методичними рекомендаціями. Особливістю цього посібника є підхід до окреслення проблем, так би мовити, зсередини – від практичного матеріалу до теорії. Власне, цей посібник є результатом досвіду, накопиченого у процесі роботи над докторською дисертацією, зокрема у процесі аналізу великого за обсягом практичного матеріалу. Посібник складається з невеликої теоретичної частини, присвяченої розробленим нами принципам т. зв. «змішаного» синтаксису, сподіваємося , що ними скористаються магістри, аспіранти, здобувачі та всі ті, хто займається науковою працею у галузі англістики. Основна ж частина роботи – це, власне, збірник проблем з граматики англійської мови – морфології та синтаксису. Ця частина складається з п’яти розділів, перші три з яких укладені за принципом основних синтаксичних структур – структури модифікації, структури комплементації та структури предикації, за якими слідують розділи, присвячені проблемам речення та термінології. Кожен розділ містить низку відповідних проблем. Проблеми подаються у посібнику як перетин різних за лінгвістичним спрямуванням точок зору, у більшості випадків висвітлення проблем супроводжується методичними рекомендаціями.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/634
Appears in Collections:Кафедра германської філології та методики викладання іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
проблеми морф. та синт. жаборюк.pdf1.11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.