Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/604
Title: Theoretical bases of patriotic education of preschool children in psychologicaland pedagogical literature
Other Titles: Теоретичні основи патріотичного виховання дітей дошкільного віку у психолого-педагогічній літературі
Authors: Inshakov, A.
Іншаков, A. Е.
Keywords: education
patriotism
civil education
personality
universal values
cultural wealth
national education
виховання
патріотизм
громадянське виховання
особистість
загальнолюдські цінності
уховні цінності
національне виховання
Issue Date: 2017
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Inshakov, A. Theoretical bases of patriotic education of preschool children in psychologicaland pedagogical literature / A. Inshakov // Наука і освіта : наук.-практ. журнал . – 2017. – №2. – С. 69-74.
Abstract: The article deals with theoretical bases of patriotic education of preschool children. The tasks of national and cultural revival of Ukraine are the following: education of a patriotic person who is aware of his/her belonging to the Ukrainian people; of modern European civilization, who is guided by the realities and prospects of the social and cultural dynamics, which indicates the readiness for life and work in the changing world; preservation and enrichment of Ukrainian cultural and historical traditions, etc. The formation of the content of the basic elements of patriotic education of younger generation has been considered. Theoretical bases of patriotic education of preschool children have been substantiated in the paper.В умовах побудови незалежної української держави серед визначальних чинників формування національної свідомості вимагає уваги патріотичне виховання підростаючого покоління, зокрема дошкільнят. Актуальність дослідження обумовлена виділеними в державних документах завданнями національно-культурного відродження України. Серед них: виховання особистості-патріота, який усвідомлює свою причетність до українського народу, сучасної європейської цивілізації, орієнтується в реаліях і перспективах соціокультурної динаміки, що свідчить про готовність до життя і праці в світі, що змінюється, збереженні та збагаченні українських культурно-історичних традицій, виховання шанобливого ставлення до національних святинь, української мови; вихованні в людини демократичного світогляду, дотримання громадянських прав і свобод, шанобливого ставлення до традицій, культури, віросповідання, мови спілкування народів світу. Незважаючи на широкий спектр досліджуваних питань, проблема патріотичного виховання дошкільнят залишається відкритою. Мета нашої статті – аналіз теоретичних основ патріотичного виховання дітей дошкільного віку в психолого-педагогічній літературі. Реформування української держави стає визначальним чинником формування національної свідомості за допомогою соціологізації особистості, виявлення її потенційних можливостей в навчально-виховному процесі, а особливо при вихованні і самовихованні. Тому вимагає уваги формування змісту базових елементів патріотичного виховання підростаючого покоління. Необхідність обґрунтування теоретичних основ патріотичного виховання дошкільнят взагалі бумовлена сучасним станом і існуючими проблемами в соціально-економічній, духовній та інших сферах функціонування нашого суспільства, посиленням ролі людського чинника в розвитку нашої держави, необхідністю кардинального підвищення ефективності виховної роботи з дітьми на основі національної ідеї, ідеалів, ціннісних орієнтацій, історичних традицій українського народу.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/604
ISSN: 2311-8466
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Іншаков А .Е..pdf563.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.