Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5831
Title: Formation of personal and professional qualities of future preschool teachers for pedagogical interaction with parents
Other Titles: Формування особистісних і професійних якостей майбутнього вихователя для здійснення педагогічної взаємодії з батьками
Authors: Buzdugan, Olena Anatoliivna
Буздуган, Олена Анатоліївна
Keywords: personal qualities
professional qualities
future preschool teachers
pedagogical interaction
parents
особистісні якості
професійні якості
майбутній вихователь
педагогічна взаємодія
батьки
Issue Date: 2015
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Buzdugan O. A. Formation of personal and professional qualities of future preschool teachers for pedagogical interaction with parents / O. A. Buzdugan // Наука і освіта. - 2015. - №9. - С.11-15.
Abstract: The article is devoted to research of a problem of personal and professional qualities formation of future preschool teachers for implementation of pedagogical interaction with parents. The necessity of improving the content and the teacher's work forms in this direction in the process of professional training of future preschool teachers is considered. Different authors’ views on the issue of personal and professionally important qualities formation of future preschool teachers to implementation of pedagogical interaction with parents are submitted. It is emphasized that in future pre-school teachers preparation to pedagogical interaction with parents, personal and professional qualities are of particular importance, because their preparedness for pedagogical interaction with parents is a decisive indicator of their further successful professional and pedagogical activity in this direction.Стаття присвячена дослідженню проблеми формування особистісних і професійних якостей майбутнього вихователя для здійснення педагогічної взаємодії з батьками. Обґрунтовано необхідність удосконалення змісту та форм роботи педагога в цьому напрямку в процесі професійної підготовки майбутніх педагогів. Професійну підготовку майбутніх педагогів розуміємо як багатокомпонентний особистісно та професійно значимий процес, що сприяє формуванню стійкого інтересу до обраної професійної діяльності, професійної компетентності педагога, індивідуального стилю професійної діяльності, прагнення до самостійного опанування нових педагогічних теорій та методик, схильності до самовдосконалення. Подано погляди різних авторів на проблему формування особистісних і професійно важливих якостей майбутнього вихователя для здійснення педагогічної взаємодії з батьками. Відзначено, що особистісні якості педагога невіддільні від професійних, тобто набутих у процесі професійної підготовки та пов‟язаних із отриманням спеціальних знань, умінь, способів мислення, методів діяльності. Підкреслено, що в умовах підготовки майбутніх вихователів до педагогічної взаємодії з батьками особистісні та професійно важливі якості набувають особливої значущості, оскільки їх підготовленість до педагогічної взаємодії з батьками стає вирішальним показником їхньої подальшої успішної професійно-педагогічної діяльності в цьому напрямку. Ураховуючи специфіку професійної діяльності вихователя дошкільного навчального закладу, надзвичайно важливо забезпечити теоретичну та практичну підготовку майбутніх педагогів, діяльність яких реалізується в умовах сім‟ї. Її сутністю є система змістовно-педагогічних і організаційнометодичних заходів, спрямованих на забезпечення готовності майбутнього фахівця до педагогічної діяльності певного напряму. Для досягнення поставлених цілей робота з майбутніми вихователями дошкільних навчальних закладів була організована в рамках проекту «Майстерня молодого фахівця» з наступних етапів: освітньо-виховний, навчальнометодичний, соціально-педагогічний. Таким чином, робота «Майстерні молодого фахівця» сприяла розвитку особистісних і професійних якостей майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу, а саме: інтересу до професії, активному освоєнню прийомів роботи з дітьми та їхніми батьками, справила позитивний вплив на вдосконалення професійної діяльності майбутнього фахівця, дозволила отримати майбутнім вихователям, які не мають досвіду роботи, елементарні знання про основи педагогічної взаємодії з батьками, оволодіти основами педагогічної майстерності в цьому напрямку. Під час реалізації проекту майбутні педагоги усвідомили необхідність реалізації педагогічної взаємодії вихователя дошкільного навчального закладу з батьками вихованців, щоб реалізувати себе повніше в професії та бути впевненими у завтрашньому дні.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5831
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Buzdugan.pdf219.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.