Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5759
Title: Формування здорового способу життя засобами фізичної культури в старшій школі
Other Titles: Building a healthy lifestyle by means of physical education in high school
Формирование здорового образа жизни средствами физической культуры в старшей школе
Authors: Форостян, Ольга Іванівна
Форостян, Ольга Ивановна
Forostjan, Olha Ivanivna
Наконечний, І. В.
Keywords: здоровий спосіб життя
фізична культура
фізичне виховання
психічний розвиток дитини
рухова активність
здоровый образ жизни
физическая культура
физическое воспитание
психическое развитие ребенка
двигательная активность
Healthy Lifestyle
Physical Education
Physical Education
mental development of the child
motor activity
Issue Date: 2019
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Форостян О. І. Формування здорового способу життя засобами фізичної культури в старшій школі / О. І. Форостян, І. В. Наконечний // Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров'я людини : матеріали ІІІ міжнар. інтернет-конференції (Одеса, 4-5 листопада 2019 р.) / за ред. : П. Б. Джуринський, О. І. Форостян [та ін.]. – Одеса : Букаєв Вадим Вікторович, 2019. – С. 81-86.
Abstract: У статті розглядаються аспекти формування здорового способу життя у учнів старшої школи засобами фізичної культури. Правильно організований процес фізичного виховання великою мірою сприяє повноцінному психічному розвиткові дитини та вдосконаленню її рухових функцій. The article discusses aspects of healthy lifestyle formation in high school students through physical education. Properly organized process of physical education greatly contributes to the full mental development of the child and improve its motor functions. В статье рассматриваются аспекты формирования здорового образа жизни у учащихся старших классов средствами физической культуры. Правильно организованный процесс физического воспитания во многом способствует полноценному психическому развитию ребенка и совершенствованию его двигательных функций.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5759
Appears in Collections:Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров'я людини (2019)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Forostyan O. I., Nakonechnyj I. V..pdf819.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.