Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5624
Title: Методика відбору та визначення спортивних здібностей на етапі початкової підготовки у волейболі
Other Titles: Methods of selection and determination of sports abilities at the stage of initial training in volleyball
Методика отбора и определения спортивных способностей на этапе начальной подготовки в волейболе
Authors: Никифорова (Прокоф'єва), Лілія Анатоліївна
Никифорова (Прокофьева), Лилия Анатольевна
Nykyforova (Prokofieva), Liliya Anatoliyvna
Марченко, Ганна
Keywords: спортивний відбір
волейбол
спортивна орієнтація
підготовка волейболістів
спортивный отбор
спортивная ориентация
подготовка волейболистов
sports selection
volleyball
sports orientation
training of volleyball players
Issue Date: 2019
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Прокоф'єва Л. А. Методика відбору та визначення спортивних здібностей на етапі початкової підготовки у волейболі / Л. А. Прокоф'єва, Г. Марченко // Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров'я людини : матеріали ІІІ міжнар. інтернет-конференції (Одеса, 4-5 листопада 2019 р.) / за ред. : П. Б. Джуринський, О. І. Форостян [та ін.]. – Одеса : Букаєв Вадим Вікторович, 2019. – С.118-122.
Abstract: У статті розглянуто методичний підхід до здійснення спортивного відбору до занять волейболом на етапі початкової підготовки, подано аналіз досліджень сучасних науковців на класифікацію етапів відбору багаторічної підготовки спортсмена, а також характеристику коригувального до спортивного відбору. В статье рассмотрены методический подход к осуществлению спортивного отбора к занятиям волейболом на этапе начальной подготовки, представлен анализ исследований современных ученых на классификацию этапов отбора многолетней подготовки спортсмена, а также характеристику корректирующего к спортивного отбора. he article deals with the methodical approach to the implementation of sports selection for volleyball at the stage of initial training, analyzes the research of modern scientists on the classification of stages of selection of long-term training athlete, as well as the characteristics of corrective to sports selection.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5624
Appears in Collections:Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров'я людини (2019)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prokofyeva L. A., Marchenko G..pdf709.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.