Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5572
Title: Проблема виховання гнучкості засобами художньої гімнастики у дівчат 5-8 років
Other Titles: Проблема воспитания гибкости средствами художественной гимнастики у девушек 5-8 лет
The problem of education by flexibility means rhythmic gymnastics in girls 5-8 years
Authors: Башавець, Наталія Андріївна
Bashavets, Nataliia Andriivna
Башавець, Наталья Андреевна
Савєльєва, Вікторія Віталіївна
Savielieva, Victoria Vitaliіvna
Савельева, Виктория Витальевна
Keywords: фізична культура
загальноосвітні школи
змішані бойові мистецтва
підлітки
physical education
secondary schools
mixed martial arts
teens
физическая культура
общеобразовательные школы
смешанные боевые искусства
подростки
Issue Date: 2019
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Башавець Н. А. Проблема виховання гнучкості засобами художньої гімнастики у дівчат 5-8 років / Н. А. Башавець, В. В. Савельєва // Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров'я людини : матеріали ІІІ міжнар. інтернет-конференції (Одеса, 4-5 листопада 2019 р.) / за ред. : П. Б. Джуринський, О. І. Форостян [та ін.]. – Одеса : Букаєв Вадим Вікторович, 2019. – С. 87-92.
Abstract: В статті розглянута проблема використання методів змішаних бойових мистецтв у процесі фізичного виховання підлітків. Висвітлені основні питання і протиріччя. В статье рассмотрена проблема использования методов смешанных боевых искусств в процессе физического воспитания подростков. Освещены основные вопросы и противоречия. The article deals with the problem of using mixed martial arts methods in the process of physical education of adolescents. The main issues and contradictions are covered.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5572
Appears in Collections:Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров'я людини (2019)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bashavecz N.A., Savelyeva V. V..pdf918.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.