Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5492
Title: Методичні рекомендації щодо організації та проведення виробничої (асистентської) практики для здобувачів освітнього ступеню магістр спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія)
Authors: Окорокова, Віра Вікторівна
Окорокова, Вера Викторовна
Okorokova, Vira Viktorivna
Добролюбська, Юлія Андріївна
Dobrolyubska, Yulia Andriivna
Добролюбская, Юлия Андреевна
Keywords: виробнича (асистентська) практика
навчальний процес у ЗВО
проведення практики
асистентська практика здобувачів
Issue Date: 2020
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Окорокова В. В. Методичні рекомендації щодо організації та проведення виробничої (асистентської) практики для здобувачів освітнього ступеню магістр спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія) / В. В. Окорокова, Ю. А. Добролюбська. – Одеса: Ун-т Ушинського, 2020. – 25 с.
Abstract: Виробнича практика визначається освітньо-професійною програмою ОС магістр. Виробнича практика здобувачів є одним із важливих видів навчальної роботи і здійснюється з метою набуття виробничих навиків приймати самостійно рішення в реальних виробничих умовах. Вона покликана підготувати майбутніх фахівців до реальної практичної роботи, забезпечити належний рівень їхньої професійної підготовки. Метою виробничої практики є поглиблення та закріплення теоретичних знань, отриманих студентами у процесі вивчення певного циклу дисциплін, практичних навичок, ознайомлення безпосередньо в установі, організації, на підприємстві з виробничим процесом і технологічним циклом виробництва, відпрацювання професійних умінь і навичок зі спеціальності, а також збір матеріалу для виконання випускової роботи. Проводиться виробнича практика на базі організацій, установ і підприємств, що відповідають вимогам обраного фаху та програми практики.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5492
Appears in Collections:Кафедра всесвітньої історії та методології науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Okorokova.pdf797.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.