Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5271
Title: Зауваження щодо вивчення кінематики в закладах загальної середньої освіти
Other Titles: Замечания по изучению кинематики в учреждениях общего среднего образования
Notes on the study of kinematics in general secondary education
Authors: Толпекіна, Галина Миколаївна
Толпекина, Галина Николаевна
Tolpekina, Halyna Mykolayivna
Кожухар, В. В.
Keywords: кінематика
середня освіта
способи опису руху
кинематика
среднее образование
способы описания движения
kinematics
secondary education
ways of describing movement
Issue Date: 2019
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського»; Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
Citation: Кожухар В. В. Зауваження щодо вивчення кінематики в закладах загальної середньої освіти /В. В. Кожухар, Г. М. Толпекіна // Адаптивні технології управління навчанням ATL - 2019 : матеріали п`ятої міжнародної конференції, (Одеса, 23-25 жовтня 2019 р.) / редкол. : О. Я. Чебикін, М. І. Жалдак, В. Ю. Биков [та ін]. – Одеса : ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2019. – С. 75-77.
Abstract: Розглядається кінематика в закладах середньої освіти. Кінематика як початковий розділ механіки, в якому встановлюються поняття та величини, що визначають рух, а також способи опису руху і загальні співвідношення між його характеристиками. Kinematics in secondary education is considered. Kinematics as the initial section of mechanics, which establishes the concepts and quantities that determine motion, as well as methods for describing motion and the general relationships between its characteristics. Рассматривается кинематика в учреждениях среднего образования. Кинематика как начальный раздел механики, в котором устанавливаются понятия и величины, определяющие движение, а также способы описания движения и общие соотношения между его характеристиками.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5271
Appears in Collections:Адаптивні технології управління навчанням ATL - 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Notes on the study of kinematics.pdf811.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.