Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5008
Назва: Оцінювання рівня мобілізації функціональних резервів студенток молодших курсів педагогічного університету при дозованих фізичних навантаженнях
Інші назви: Оценка уров- ня мобилизации функциональных резервов студенток младших курсов педагогического университета при дозированных физических нагрузках
Evaluation of junior courses students’ level of mobilization of functional backlogs at the dosed physical activities at the pedagogical university.
Автори: Босенко, Анатолій Іванович
Босенко, Анатолий Иванович
Bosenko, Anatoliy Ivanovych
Самокиш, Іван Іванович
Самокиш, Иван Иванович
Samokysh, Іvan Іvanovych
Страшко, Станіслав Васильович
Страшко, Станислав Васильевич
Strashko, Stanislav Vasilievich
Орлик, Надія Анатоліївна
Орлик, Надежда Анатольевна
Orlyk, Nadiia Anatoliivna
Петровський, Євген Петрович
Петровский, Евгений Петрович
Petrovsky, Yevhen Petrovich
Ключові слова: студентки
функціональні резерви
енергетичний рівень
фізичне навантаження
студентки
функциональные резервы
энергетический уровень
физическая нагрузка
student
functional reserves
energy level
exercise
Дата публікації: 2013
Видавництво: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С.Сковороди
Бібліографічний опис: Босенко А. І. Оцінювання рівня мобілізації функціональних резервів студенток молодших курсів педагогічного університету при дозованих фізичних навантаженнях / А. І. Босенко, І. І. Самокиш, С. В. Страшко, Н. А. Орлик, Є. П. Петровський // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. - 2013. - №11. - С. 3-9.
Короткий огляд (реферат): Проведено дослідження функціональних можливостей організму студенток молодших курсів. Обстежено 85 студенток 1-2 курсів, 14 з яких займалися і входили до складу збірної команди університету з волейболу. В якості м’язової роботи студентки виконували педалювання на велоергометрі. Енергетичний рівень визначався при виконанні дозованих навантажень зі зміною потужності за замкнутим циклом. Одержані дані характери- зують фізіологічну “ціну” адаптації, рівень напруження організму студенток у різні фази м’язової роботи. Розроблені і наведені модельні характеристики енергетичного рівня організму дівчат. Оцінено ступінь мобілізації функціональних резервів при навантаженнях за замкнутим циклом за п’ятибальною шкалою. Визначено фізичний стан студенток на протязі першого року навчання. Наведено рекомендації з оцінювання і прогнозування дійсного стану фізичного здоров’я студентів та вдосконалення процесу фізичного виховання у вищому навчальному закладі. Проведено исследование функциональных возможностей организма студенток младших курсов. Обследовано 85 студенток 1-2 курсов, 14 из которых занимались и входили в состав сборной команды университета по волейболу. В качестве мышечной работы студентки выполняли педалирования на велоэргометре. Энергетический уровень определялся при выполнении дозированных нагрузок с изменением мощности по замкнутому циклу. Полученные данные характеризуют физиологическую «цену» адаптации, уровень напряжения организма студенток в разные фазы мышечной работы. Разработаны и приведены модельныехарактеристики энергетического уровня организма девушек. Оценена степень мобилизации функциональных резервов при нагрузках по замкнутому циклу по пятибалльной шкале. Определены физическое состояние студенток в течение первого года обучения. Приведены рекомендации по оценке и прогнозированию действительного состояния физического здоровья студентов и совершенствования процесса физического воспитания в вузе. A study of the functional capacity of the organism lower division students. The study involved 85 students of 1-2 courses, 14 of which were engaged and were part of the team of the University of volleyball. As a student of muscular work performed pedaling on bicycle. The energy level was determined by performing metered loads with changing facilities for closed cycle. The data characterizing the physiological “cost” of adaptation, the level of stress the body of students in different phases of muscular work. Developed and presented model characteristics of the energy level of the body of girls. Reviewed degree of mobilization of functional reserves under load for closed loop five-point scale. Defined physical condition of students during the first year. The recommendations of the evaluation and prediction of the actual state of the physical health of students and improve physical education in high school.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5008
Розташовується у зібраннях:Кафедра біології та охорони здоров'я

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Evaluation of junior courses.pdf426.89 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.