Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5001
Назва: Динаміка фізичної працездатності дівчат 17-22 років упродовж оваріально-менструального циклу
Інші назви: Динамика физической работоспособности девушек 17-22 лет в течение овариально-менструального цикла
Dynamics of physical efficiency of girls aged 17-22 during the ovarian-menstrual cycle
Автори: Орлик, Надія Анатоліївна
Орлик, Надежда Анатольевна
Orlyk, Nadiia Anatoliivna
Босенко, Анатолій Іванович
Босенко, Анатолий Иванович
Bosenko, Anatoliy Ivanovych
Філіпцова, Катерина Анатоліївна
Филипцова, Екатерина Анатольевна
Filiptsova, Kateryna Anatoliivna
Ключові слова: менструальний цикл
фізична працездатність
дівчата
функціональні можливості
менструальный цикл
физическая работоспособность
девушки
функциональные возможности
menstrual cycle
physical efficiency
girls
functional abilities
Дата публікації: 2017
Видавництво: Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького
Бібліографічний опис: Орлик Н. А. Факторна структура функціональних можливостей юнаків 17-21 років / Н. А. Орлик, А. І. Босенко, К. А. Филипцова // Вісн. Черкаського університету. - 2017. - № 2. - С. 54-61.
Короткий огляд (реферат): Вивчено динаміку показників фізичної працездатності впродовж оваріально- менструального циклу, за даними тестування навантаженням за замкнутим циклом. Виявлено, що за середньогруповими даними оптимальними фазами для прояву загальної фізичної працездатності більшості дівчат є постменструальна і передменструальна. В ці фази показники тестування виявилися кращими, тоді як в менструальну і овуляторну фази – вони погіршились. Індивідуальний аналіз дозволив умовно поділити основну групу дівчат на 3 підгрупи – з високими, середніми і низькими вихідними результатами тестування у менструальну фазу оваріально-менструального циклу. Виявлено, що, згідно показників фізичної працездатності, функціональні можливості дівчат з вихідними високими даними мали тенденцію до їх зниження, з низькими – до збільшення, а у дівчат із середнім рівнем – коливалися в межах 2-5% впродовж циклу. Висока індивідуальність коливань показників фізичної працездатності впродовж менструального циклу знижує інформативність оцінки, отриманої за середньогруповими даними; більшу прогностичну значущість і надійність при дослідженні функціональних можливостей дівчат забезпечує індивідуальний підхід. Изучена динамика показателей физической работоспособности в течение овариально- менструального цикла, по данным тестирования нагрузкой по замкнутому циклу. Выявлено, что по среднегрупповым данным оптимальными фазами для проявления общей физической работоспособности большинства девушек явлются постменструальная и предменструальная. В эти фазы показатели тестирования оказались лучшими, тогда как в менструальную и овуляторную фазы - они ухудшились. Индивидуальный анализ позволил условно разделить основную группу девушек на 3 подгруппы - с высокими, средними и низкими исходными результатами тестирования в менструальную фазу овариально-менструального цикла. Выявлено, что, согласно показателям физической работоспособности, функциональные возможности девушек с исходными высокими данными имели тенденцию к снижению, с низкими - к увеличению, а у девушек с средним уровнем - колебались в пределах 2-5% в течение цикла. Высокая индивидуальность колебаний показателей физической работоспособности в течение менструального цикла снижает информативность оценки, полученной по среднегрупповым данным; большую прогностическую значимость и надежность при исследовании функциональных возможностей девушек обеспечивает индивидуальный подход. information concerning the dynamics of physical efficiency during the ovarian-menstrual cycle (OMC), based on the data of closed cycle loading test, is practically absent. Purpose. The purpose of the research is to analyze the dynamics of physical efficiency of girls aged 17-22 during the ovarian-menstrual cycle, according to the test conducted by dozed loading with a reverse. Methods. Physical efficiency was determined with the help of bicycle ergometric loading with a reverse by the method of Davidenko D. M. Practically healthy girls (n = 28) with regular menstrual cycle were involved into the research. The phases of the menstrual cycle were determined individually by the calendar method. Before the testing the students completed a questionnaire to define their general state and had their anthropophysiometric metric taken. Results. According to the average-group data, it was found out that an optimum phase for manifesting the general physical efficiency for girls was post-menstrual and pre-menstrual ones. During these phases the parameters of testing turned out to be the best, while in menstrual and ovarian ones, they got worse. Individual analysis allowed to device relatively the main group of girls into 3 subgroups – with high, medium and low initial results of testing in menstrual phase of OMC. According to the parameters of physical efficiency, in was revealed that functional abilities of girls with initially high results had tendency to their decrease, with low results to increase, and of girls with medium level - varied within the range of 2-5% during the cycle. Conclusions. High individuality of variation of parameters of physical efficiency during themenstrual cycle decreases the informativeness of evaluation that is why it is necessary to imply individual approach while the research of functional abilities of girls. Keywords: menstrual cycle, physical efficiency, girls, functional abilities.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5001
Розташовується у зібраннях:Кафедра біології та охорони здоров’я

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Dynamics of physical efficiency of.pdfOrlyk N. A., Bosenko A. I., Filiptcova K. A.374.72 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.