Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4948
Title: Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної (курсової) роботи з дисципліни «Теорія і методика навчання»
Other Titles: Guidelines for the implementation of qualification (course) work in the discipline "Theory and Methods of Learning"
Authors: Петухова, Тетяна Анатоліївна
Petukhova, Tetіana Anatoliivna
Полторак, Андрій Валентинович
Poltorak, Andriy Valentynovych
Штайнер, Тетяна Віталіївна
Shtainer, Tetyana Vitaliivna
Keywords: методичні рекомендації
теорія і методика навчання
кваліфікаційна курсова робота
вимоги до виконання курсової роботи
оформлення кваліфікаційної курсової роботи
порядок та захист курсової роботи
methodical recommendations
theory and methodology of training
qualification course work
requirements for completion of course work
registration of qualification course work
procedure and protection of course work
Issue Date: 2019
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Петухова Т. А. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної (курсової) роботи з дисципліни «Теорія і методика навчання» / Т. А. Петухова, А. В. Полторак, Т. В. Штайнер. – Одеса : ПНПУ імені К. Д. Ушинського», 2019. – 83 с.
Abstract: Виконання кваліфікаційної (курсової) роботи з дисципліни «Теорія і методика навчання» здобувачами вищої освіти 4 року навчання за першим (бакалаврським) рівнем зі спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) є завершальним етапом вивчення курсу «Теорія і методика навчання». Методичні рекомендації спрямовані на ознайомлення здобувачів вищої освіти з організацією, з вимогами щодо виконання, оформлення кваліфікаційної (курсової) роботи та порядком її захисту. The completion of the qualification (course) work in the discipline "Theory and methodology of education" by higher education applicants 4 years of study at the first (bachelor) level in the specialty 014 Secondary education (Labor education and technology) is the final stage of study of the course "Theory and methodology of training". The methodological recommendations are aimed at acquaintance of higher education applicants with the organization, with requirements for performance, registration of qualification (course) work and the procedure for its protection.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4948
Appears in Collections:Кафедра технологічної і професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ПЕТУХО~1.PDF1.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.