Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4647
Title: Адаптивні технології управління навчанням ATL - 2019
Other Titles: Адаптивные технологии управления обучением ATL - 2019
Adaptive Learning Management Technologies ATL - 2019
Authors: Чебикін, Олексій Якович
Чебыкин, Алексей Яковлевич
Chebykin, Oleksij Yakovych
Жалдак, М. І.
Биков, В. Ю.
Keywords: праці вчених
психолого-педагогічні проблеми навчання
адаптивне навчання
інформаційні та інтелектуальні технології
технології в управлінні навчанням
адаптивні технології соціальної інформатики
труды ученых
психолого-педагогические проблемы обучения
адаптивное обучение
информационные и интеллектуальные технологии
технологии в управлении обучением
адаптивные технологии социальной информатики
works of scientists
psychological and pedagogical problems of teaching
adaptive learning
information and intellectual technologies
technologies in learning management
adaptive technologies of social informatics
Issue Date: 2019
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського»; Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
Citation: Адаптивні технології управління навчанням ATL - 2019 : матеріали п`ятої міжнародної конференції, (Одеса, 23-25 жовтня 2019 р.) / редкол. : О. Я. Чебикін, М. І. Жалдак, В. Ю. Биков [та ін]. – Одеса : ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2019. – 179 с.
Abstract: Тематика конференції охоплює наступне коло питань: психолого-педагогічні проблеми адаптивного навчання, інформаційні та інтелектуальні технології в управлінні навчанням, методика адаптивного навчання інформатиці у ВНЗ та школі, освітні вимірювання в адаптивному управлінні, адаптивні технології соціальної інформатики, системи управління контентом. Тематика конференции охватывает следующий круг вопросов: психолого-педагогические проблемы адаптивного обучения, информационные и интеллектуальные технологии в управлении обучением, методика адаптивного обучения информатике в вузе и школе, образовательные измерения в адаптивном управлении, адаптивные технологии социальной информатики, системы управления контентом. The topics of the conference cover the following topics: psycho-pedagogical problems of adaptive learning, information and intellectual technologies in learning management, methods of adaptive learning informatics in universities and schools, educational measurements in adaptive management, adaptive technologies of social informatics, content management systems
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4647
Appears in Collections:Адаптивні технології управління навчанням ATL (2019)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zbirka_tez_ATL-2019.pdf2.78 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.