Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4352
Title: Принцип симетрії у формі народного співу
Other Titles: The principle of symmetry in the form of a folk tune
Authors: Шип, Сергій Васильович
Shіp, Sergіy Vasylyovych
Keywords: симетрія
музикознавство
музикальна фольклористика
народний наспів
музична форма
symmetry
musicology
musical folklore
folk songs
musical form
Issue Date: 1979
Publisher: АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнографії
Citation: Шип С. В. Принцип симетрії у формі народного співу / С. В. Шип // Народна творчість та етнографія : наук.- популярний ілюстрований часопис. – Київ : АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнографії, 1979. – №4. – С. 78-86.
Abstract: У статті проаналізовано необхідність уточнення і узгодження понять про симетрію в музикознавстві й музичній фольклористиці. У даній статті розгляд симетрії в народному наспіві підпорядкований двом завданням : перше - сформулювати загальні методичні положення, пов’язані з встановленням і описом ( класифікацією) симетрії в музичній формі ; друге – висловити деякі міркування відносно композиційного і художньо-виразного значення різних видів симетрії в формі народного наспіву. The need to clarify and harmonize the concepts of symmetry in musicology and musical folklore is analyzed in the article. In this article, the consideration of symmetry in folk singing is subordinated to two tasks: the first is to formulate general methodological provisions related to the establishment and description (classification) of symmetry in musical form: the second is the meaning of different types of symmetry in the form of folk singing.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4352
Appears in Collections:Кафедра музичного мистецтва і хореографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ship Sergiy Vasylyovych.pdf532.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.