Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3759
Title: Педагогічні основи підготовки майбутніх учителів початкової школи до валеологічного виховання молодших школярів
Authors: Долинський, Борис Тимофійович
Долинский, Борис Тимофеевич
Dolinsky, Borys Tymofiyovych
Писаренко, Г. С.
Бондар, С. В.
Славов, Д. Д.
Keywords: валеологія
валеологічна освіта
здоровий спосіб життя
здоров'язбережувальні технології
valeology
valeological education
healthy lifestyle
health saving technologies
Issue Date: 2014
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Долинський Б. Т. Педагогічні основи підготовки майбутніх учителів початкової школи до валеологічного виховання молодших школярів / Б. Т. Долинський, Г. С. Писаренко, С. В. Бондар та ін. // Наука і освіта. – Одеса : Астропринт, 2014. – № 8. – С. 54-58.
Abstract: У статті розглядаються проблеми валеологічного виховання дітей молодшого шкільного віку та професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів до здійснення такої діяльності в початковій школі. Учитель початкової школи повинен брати участь у валеологічній освіті зростаючого покоління, формуючи у дітей активне ставлення до власного здоров'я, мотивуючи їх на здоровий спосіб життя. The article deals with the problems of valeological education of children of junior school age and the training of future primary school teachers for the implementation of such activities in elementary school. The elementary school teacher must participate in valeological education of the growing generation, forming an active attitude towards their own health in children, motivating them to live a healthy lifestyle.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3759
Appears in Collections:2014

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dolinsky.pdf409.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.