Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3611
Title: Функціональні можливості студентів у процесі фізичного виховання у вищій школі
Other Titles: Functionality capacities of students in the process of physical education in higher school
Authors: Самокиш, Іван Іванович
Samokysh, Іvan Іvanovych
Самокиш, Иван Иванович
Keywords: функціональні можливості
кореляційний аналіз
фізична підготовленість
студенти
функціональне тестування
functionality
correlation analysis
physical fitness
students
functional testing
Issue Date: 2016
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Самокиш І. І. Функціональні можливості студентів у процесі фізичного виховання у вищій школі / І. І. Самокиш // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського : зб. наук. пр. — 2016. — № 6. — С. 128-134.
Abstract: В статті наведено матеріали дослідження взаємодії складників параметрів функціональних можливостей студентів 17-19 років. Наведено данні кореляційного взаємозв’язку педагогічного тестування (фізична підготовленість) та функціонального тестування за методикою Д.М. Давиденко зі співавт. Параметри функціонального тестування (фізична працездатність, частота серцевих скорочень, ефективність регуляції серцевої діяльності, енергетичний рівень) найбільше корелювали з педагогічними контрольними вправами, які інформували про стан розвитку швидкісно-силових якостей та витривалості, дещо менше корелювали з швидкісними якостями та спритністю, практично відсутній достовірний взаємозв’язок із гнучкістю. The article presents research materials demonstrating interaction of components of 17-19-year-old students’ functionality. The correlation data of the interconnection of pedagogical testing (physical fitness) and the parameters of functional testing according to the methods elaborated by D. N. Davidenko and co-authors.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3611
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24.pdf574.81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.