Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3398
Title: Чинники розвитку особистості дитини в педагогічному вимірі Софії Русової
Other Titles: Факторы развития личности ребенка в педагогическом измерении Софии Русовой
Factors of child’s personality development in sophia rusova pedagogical dimension
Authors: Богуш, Алла Михайлівна
Богуш, Алла Михайловна
Bohush, Alla Mykhailivna
Keywords: Софія Русова
засновник
український дитячий садок
національне виховання
концепція
чинники
інстинкти
наслідування
спадковість
рідна мова
традиції
свята
національні обряди
релігія
духовно-моральне виховання
соціальне середовище
Sophia Rusova
national education
Issue Date: 2016
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Богуш А. М. Чинники розвитку особистості дитини в педагогічному вимірі Софії Русової / А. М. Богуш // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського : зб. наук. пр. — 2016. — № 1. — С. 7-12.
Abstract: У статті презентовано педагогічну спадщину Софії Федорівни Русової в аспекті співвідношення біологічних і соціальних чинників. Подано докладний аналіз її поглядів на біологічні вродженні (расові, сімейні) і «соціальні інстинкти» (термінологія С. Русової), розкрито суперечливі думки автора щодо характеристики «соціальних інстинктів» (мова, співчуття, совість, драматизація та ін.) та окремі дискусійні моменти. Окреслено шляхи впровадження педагогічної спадщини Софії Русової на сучасному етапі.The article is dedicated to the 160th birthday of the famous pedagogical figure, founder of the First National Ukrainian Kindergarten in Kyiv - Sophia Rusova. S. Rusova is the author of the First Conception National System of Education and Upbringing in Ukraine. She is the author of the teaching methods of mother tongue, moral, reli- gious and patriotic upbringing of children.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3398
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.pdf357.2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.