Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3029
Title: Духовність людини як складова її сутності
Other Titles: Human spirituality as a component of its essence
Authors: Атаманюк, Зоя Миколаївна
Atamanyuk, Zoya Mykolaivna
Keywords: духовна істота
діяльнісна істота
носій певної культури
аспекти духовності
Issue Date: 2018
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Атаманюк З. М. Духовність людини як складова її сутності / З. М. Атаманюк // Методологія та технологія сучасного філософського пізнання : матеріали ІV Міжнар. наук. конф. (25-26 травня 2018 р., Одеса). — Одеса, 2018. — С. 62-64
Abstract: Людина - духовна істота, але їй властиво все те, що й іншим природним істотам: потреба у їжі, відтворенні собі подібних, інстинкти, певні почуття і т.д. і т.п. Людина також живе в системі суспільних зв’язків і відносин. Вона є істотою діяльною і діяльність розгортається в межах матеріального та духовного світу.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3029
Appears in Collections:Методологія та технологія сучасного філософського пізнання (2018)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
atamanyuk.pdf131.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.