Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3011
Title: Свобода у творчості Г. Сковороди
Other Titles: Freedom in G. Skovoroda's work
Authors: Атаманюк, Зоя Миколаївна
Atamanyuk, Zoya Mykolaivna
Борса, Ольга
Keywords: проблема свободи
Григорій Сковорода
історичні реалії епохи
свободолюбство мандрівного філософа
Issue Date: 2018
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Борса О. Свобода у творчості Г. Сковороди / О. Борса, З. М. Атаманюк // Методологія та технологія сучасного філософського пізнання : матеріали ІV Міжнар. наук. конф. (25-26 травня 2018 р., Одеса). — Одеса, 2018. — С. 36-37.
Abstract: Проблема свободи хвилювала людство ще здавна. Війни, рабство, кріпосництво та інші страшні речі – все це пригнічувало людину та її свободу. Людина є живою істотою, і як усі живі істоти прагне бути вільною, належати самій собі і природі. Багато філософів звертали свою увагу саме на цю, актуальну в усі епохи, тему. Григорій Сковорода не був винятком. Його гостро цікавили проблеми свободи.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3011
Appears in Collections:Методологія та технологія сучасного філософського пізнання (2018)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
borsa.pdf135.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.