Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2942
Title: Проблема якості сучасної освіти
Other Titles: Проблема качества современного образования
Problem of quality of modern education
Authors: Єрмакова, Світлана Станіславівна
Ермакова, Светлана Станиславовна
Yermakova, Svitlana Stanislavivna
Keywords: освіта
якість освіти
вища технічна освіта
професійна підготовка майбутніх фахівців у вищих технічних навчальних закладах
образование
качество образования
высшее техническое образование
профессиональная подготовка будущих специалистов в высших технических учебных заведениях
education
quality of education
higher technical education
professional preparation of future specialists
is in higher technical educational establishments
Issue Date: 2011
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Єрмакова С.С. Проблема якості сучасної освіти. / С.С. Єрмакова // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. – Одеса : ПНПУ ім. К. Д. Ушинського. – 2011. – №11-12. – С. 138-144.
Abstract: У статті розглядаються ключові питання якості освіти в Україні, проаналізуємо експлікацію поняття «якість освіти», визначені наукові підходи щодо якості освіти, подані факти професійної підготовки фахівців у сфері інженерних галузей на прикладі світового досвіду. В статье рассматриваются ключевые вопросы качества образования в Украине, подан анализ экспликации понятия «качество образования», определены научные подходы к проблеме качества образования, поданы факты профессиональной подготовки специалистов в сфере инженерных отраслей на примере мирового опыта. In the article the key questions of quality of education are examined in Ukraine, the analysis of explications concept is given «quality of educations» are certain scientific approaches to the problem of quality of education, the facts of professional preparation of specialists are given in the field of engineering’s industries on the example of world experience.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2942
Appears in Collections:2011

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yermakova.pdf478.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.