Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2831
Title: Модель і моделювання в теорії та практиці соціального пізнання
Other Titles: Model and modeling in the theory and practice of social cognition
Authors: Цибра, Микола Федорович
Цыбра, Николай Федорович
Tsybra, Mykola Fedorovych
Keywords: модель
особливості модельного пізнання
мова спеціальних символів
матеріальні моделі
уявні моделі
побудова моделі
Issue Date: 2017
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Цибра М. Ф. Модель і моделювання в теорії та практиці соціального пізнання / М. Ф. Цибра // Концепти соціокультурної трансформації сучасного суспільства : матеріали ІІ Міжнар. наук. конф. (26-27 травня 2017 року, Одеса). — Одеса, 2017. — С. 102-107.
Abstract: В методології наукового пізнання терміном «модель» окреслюється предметне уявлення, що віддзеркалює матеріальний чи ідеальний об’єкт з тим або іншим ступенем повноти і точності. Модель є специфічною і якісно своєрідною формою і одночасно засобом наукового пізнання. Модель описується, як система, що представлена думкою, або існує реально і знаходиться у певних відношеннях до об’єкту-оригіналу. Між ними існують також відношення подібності , форма якої визначена і зафіксована, як умова відображення або уточненої аналогії. Як умова репрезентації, модель в процесі наукового пізнання є замісником об’єкта, що вивчається. Вивчення моделі дозволяє одержувати інформацію про оригінал. Ці взаємопов’язані деталі і умови є необхідними і достатніми ознаками моделі
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2831
Appears in Collections:Концепти соціокультурної трансформації сучасного суспільства (2017)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tsybra.pdf149.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.