Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2644
Title: Усвідомлення майбутніми вчителями внутрішньо особистісних протиріч
Authors: Гурін, Руслан Сергеевич
Гурин, Руслан Сергійович
Gurіn, Ruslan Sergeevich
Keywords: внутрішні протиріччя
мотив
потреба
внутрішня активніть
самореалізація
внутренние противоречия
мотив
потребность
внутренняя активность
самореализация
Issue Date: 2011
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Гурін Р.С. Усвідомлення майбутніми вчителями внутрішньо особистісних протиріч. / Р.С.Гурін // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. – Одеса : ПНПУ ім. К. Д. Ушинського. – 2011. – № 9-10. – С. 18-24.
Abstract: У статті висвітлюються традиційні у психологічній науці підходи до вивчення феномена «внутрішньо особистісні протиріччя», в контексті яких автором подано механізм усвідомлення цих протиріч майбутніми вчителями. В статье рассматриваются традиционные в психологической науке подходы к изучению феномена «внутренне личностные противоречия», в контексте которых автором показан механизм осознания этих противоречий будущими учителями.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2644
Appears in Collections:2011

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gyrin.pdf746.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.