Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2173
Title: Освітоцентризм в сучасному українському суспільстві
Other Titles: Educational centering in modern Ukrainian society
Authors: Борінштейн, Євген Руславович
Боринштейн, Евгений Руславович
Borinshteyn, Yevgen Ruslavovych
Keywords: система освіти
концепція безперервної освіти
сукупності систематизованих знань
розвиток творчої особистості
Issue Date: 2017
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Борінштейн Є. Р. Освітоцентризм в сучасному українському суспільстві / Є. Р. Борінштейн // Освіта та соціалізація особистості : матеріали V Всеукр. інтернет-конф. (Одеса, Запоріжжя, 12-13 травня 2017 р.). — Одеса ; Запоріжжя, 2017. — С. 3-5.
Abstract: Освіта – це один з найдавніших соціальних інститутів. Потреба в освіті викликана проблемами суспільства. Тому ми зацікавлені у відтворюванні та передачі знань, вмінь та навичок, нам важливо готувати нові покоління для життя, готувати особистість, кожну персону для вміння конструювати соціокультурну реальність, здатності до прогнозного соціокультурного проектування, наявності постійної волі та майстерності до вирішення соціокультурних потреб суспільства, вирішення багато чисельного возку проблем, що стоять перед людством. Виходячи з того, беззаперечною є теза, що у сучасному світі освіта є складним і багатоманітним суспільним явищем, сферою передачі, засвоєння та перероблення знань і соціокультурного досвіду.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2173
Appears in Collections:Освіта та соціалізація особистості (2017)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
borinshtein.pdf148.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.