Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2158
Title: Креативне мислення, «гнучкі навички» і конкурентоспроможність на ринку праці військовослужбовців, випускників курсів у межах проекту «Україна – Норвегія»
Other Titles: Creative thinking, "flexible skills" and competitiveness in the labor market of military personnel, graduates of courses within the framework of the project "Ukraine - Norway"
Креативное мышление, «гибкие навыки» и конкурентоспособность на рынке труда военнослужащих, выпускников курсов в рамках проекта «Украина - Норвегия»
Authors: Філатова, Ніна Валентинівна
Филатова, Нина Валентиновна
Filatova, Nina Valentynivna
Keywords: компетенція
професійна успішність співробітника
тверді навички
гнучкі навички
hard skills
soft skills
список пріоритетів
креативність
competence
professional success of the employee
list of priorities
creativity
Issue Date: 2018
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Менеджмент підприємницької діяльності : навч. посіб. для професійної підгот. військовослужбовців ЗС України звільнених у запас / М. Р. Личковська, Т. Г. Доброва, Г. В. Музиченко [та ін.]; [авт. передм. О. Я. Чебикін]. – Одеса : Гельветика, 2018. – С. 216-233. – (Проект "Україна-Норвегія"; вип. 6).
Abstract: Реалізація проекту «Україна-Норвегія» на базі Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського є важливим кроком, який демонструє велику підтримку Норвегії українського народу, який переживає складні часи у зв’язку з військовими подіями в Криму та Донбасі. Завдяки реалізації цього проекту, до якого залучений провідний професорсько-викладацький склад університету, забезпечується перепідготовка військових, що дозволяє їм опанувати нові цивільні професії та соціально адаптуватися в своїй трудовій та кар’єрній діяльності. Перші кроки такої роботи засвідчують, що ті, хто пройшов таку перепідготовку, стають більш психологічно впевненими у вирішенні проблем з працевлаштуванням, у подоланні різних складних життєвих ситуацій та започаткуванні власного бізнесу. Упевнені, що ті навчальні програми, науково-методичні матеріали, які пропонуються слухачам, будуть розширюватися, виходячи з реальних потреб та запитів як самих військовослужбовців, так і потреб регіону.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2158
Appears in Collections:Кафедра психології розвитку та соціальних комунікацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Creative thinking.pdf412.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.