Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2107
Title: Challenges and disadvantages of multigrade teaching: qualitative research
Other Titles: Проблеми мультикласового навчання з точки зору викладачів: якісний аналіз
Authors: Leila Khazaei
Parvin Ahmadi
iSedigheh Momeni far
Farideh Rahmani
Hamed Bakhshi
Ayub Ali fat
Javad Gholipour
Лейла Хазаі
Первін Ахмеді
Седигех Момени
Фаріде Рамані
Хамед Бакші
Аюб Али
Джавад Голшпур
Реза Хоссейнпур
Reza Hosseinpour
Keywords: challenge
multi-grade classrooms
teachers
qualitative study
виклик
проблеми
мультикласове навчання
вчителі
якісний аналіз
виклик
проблеми
мультикласове навчання
вчителі
якісний аналіз
Issue Date: 2016
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Leila Khazaei. Challenges and disadvantages of multigrade teaching: qualitative research. / Leila Khazaei, Parvin AhmadiSedigheh Momeni far, Farideh Rahmani// Наука і освіта : наук.-практ. журнал . – 2016. – № 12. – С. 135–142.
Abstract: This study aimed to analyze the challenges of multi-grade classrooms from teachers’ views in order to improve the educational process. Research population included all teachers of multi-grade classrooms who live and work in Aleshtar City. Among 168 teachers 13 persons were selected by purposive sampling method. A non-structured interview was used as a research tool in the experiment. The data analysis was performed using content analysis method. The results have shown that the teachers face the following problems in multi-grade classrooms: lack of time, lack of students’ motivation, academic failure, lack of proper class management, inappropriate age composition, lack of attention to students’ individual needs, lack of educational facilities, lack of educational justice and inadequate authorities’ support. The following recommendations were provided according to the results of the study in order to improve the educational process of multi-grade classrooms: it is suggested to provide required incentive for teachers by considering special privileges; it is necessary to revise the volume of textbooks for the students and special textbooks with more appropriate contents; it is recommended that education authorities equip such schools with proper teaching aids and materials instead of reducing their number; it is suggested to engage experts of multi-grade education in the departments ofeducation to deal with the problems of teachers of such classes; it is suggested that educational authorities apply the successful experience of other countries in the field of multi-grade classroom, etc.У статті проаналізовано феномен мультикласового навчання та його основні проблеми з точки зору викладачів. Мультикласове навчання базується на проведенні спільних занять учнів різного віку та статі з різних класів. В основному таке навчання практикується у віддалених селах, у яких працюють декілька вчителів на всю школу. У дослідженні взяли участь 13 учителів, які практикують мультикласові заняття, з якими було проведено інтерв’ю. Результати експерименту засвідчили, що мультикласове навчання має такі недоліки: нестача часу, відсутність мотивації студентів і викладачів, неуспішність у навчанні, відсутність навчальних кабінетів та засобів для забезпечення навча-льного процесу, невдале поєднання дітей за віком та гендером, недостатній менеджмент з боку адміністрації школи, несправедливість у порівнянні таких учнів з учнями зі звичайних класів. На основі проведеного дослідження було розроблено такі рекомендації для покращення системи мультикласового навчання: ураховуючи обмежений час занять, необхідно переглянути підручники та посібники, які використовуються для навчання у звичайних класах, переробити або адаптувати їх для забезпечення адекватного навчального процесу під час мультикласових занять; необхідно розміщувати учнів на уроці у залежності від їхнього віку та статі – ближче один до одного – для забезпечення взаємодії, наприклад, в одному ряді посадити учнів першого класу, в іншому – третього класу тощо; також рекомендовано забезпечувати тіснішу взаємодію слабких старших студентів із молодшими учнями задля того, щоб вони у взаємодії проходили матеріал; слід залучати відповідальних людей до забезпечення таких шкіл необхідним прилад- дям для реалізації освітнього процесу; рекомендовано накопичувати та використовувати успішний досвід інших країн у проведенні мультикласових занять.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2107
ISSN: 2311-8466
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Leila Khazaei.pdf914.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.