Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2106
Title: Phenomenology of teachers’ experience in teaching art to primary school students
Other Titles: Специфіка викладання мистецьких дисциплін у молодшій школі
Authors: Shahnemati, S. Z.
Saadatmand, Z.
Keshtiaray, N.
Шахнемати, З.
Садатманд, З.
Кештіарай, Н.
Keywords: methods of teaching Art
teaching skills
Art lessons
teaching experience
методи викладання
мистецькі дисципліни
мистецтво
викладання
досвід учителів
уроки
Issue Date: 2016
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Shahnemati S. Z. Phenomenology of teachers’ experience in teaching art to primary school students / S. Z. Shahnemati, Z. Saadatmand, N. Keshtiaray // Наука і освіта : наук.-практ. журнал. – 2016. – № 12. – С. 127–135.
Abstract: The study is aimed at investigating teachers’ experience of teaching Art at primary school. The survey involved Art teachers in Marvdasht and Shiraz cities in Fars Province. The participants were selected using snowball sampling method. Deep semi-structured interviews were used to collect information. The data analysis has been performed by thematic coding. The results have shown that the teachers use such teaching methods as working in small groups, role playing, group discussion, etc. in their practice. Considering the fact that the major part of knowledge is learned by students in the classroom the teaching quality is one of the most important factors in student’ achievements. Thus, teachers should strive to improve the quality of teaching. У статті розглядаються особливості викладання мистецьких дисциплін молодшим школярам на основі аналізу досвіду вчителів. Мистецтво розвиває в дітях креативність, естетику, а також допомагає самореалізовуватися, виражати почуття та не боятися проявляти себе на інших уроках. Саме задля реформування та покращання викладання важливо вивчати досвід вчителів. Було проведено дослідження, у якому взяли участь 20 викладачів мистецьких дисциплін (кандидатів наук, доцентів) міста Шираз та Марвдашт. Загалом було проаналізовано 12 інтерв’ю, оскільки після 12-го відповіді вчителів повторювалися та не містили нової інформації. Було проаналізовано основні методи та форми роботи для викладання історії мистецтва, мистецької критики, естетики та прикладного мистецтва. За результатами аналізу кодування інтерв’ю було виявлено, що основними формами роботи на уроці є такі: виявлення випадкових зображень (пошук зображень в абстрактному живописі), малювання картин за певною тематикою, завершення незакінчених картин, робота з глиною, виготовлення фігурок чи виробів із паперу, листя чи каміння, вигадування та розповідання історій за витвором мистецтва, рольові ігри, оформлення картинної галереї у класі та інші. Також було аналізовано та систематизовано основні ролі вчителя та дітей на уроці мистецтва. Окрім цього, представлено модель уроку мистецтва для дітей молодших класів та описано її основні компоненти. Було зроблено висновок, що основну частину знань учні отримують саме в школі під час уроку, отже саме тому якість викладання дисциплін, а також середа класу є найважливішими факторами учнівських досягнень.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2106
ISSN: 2311-8466
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
S. Zahra Shahnemati,.pdf305.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.