Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2105
Title: Investigating the impact of painting on the level of pre-school children’s creativity
Other Titles: Дослідження впливу малювання на рівень креативності дошкільників
Authors: Shahin Samadpour Shahrak
Parviz Karimi Sani
Roghayeh Khamizadeh
Шахін Самадпур Шахрак
Парвіз Карімі Сані
Рогайе Хамізаде
Keywords: painting
creativity
fluency
fluency
development
initiative
flexibility
preschool children
малювання
креативність
вміння малювати
розвиток
ініціатива
гнучкість
дошкільники
Issue Date: 2016
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Shahin Samadpour Shahrak. Investigating the impact of painting on the level of pre-school children’s creativity / Shahin Samadpour Shahrak, Parviz Karimi Sani, Roghayeh Khamizadeh // Наука і освіта : наук.-практ. журнал . – 2016. – № 12. – С. 122–127.
Abstract: This study aimed to explore the impact of painting on the creativity level of pre-school children of Shabestar kindergartens in 2014-2015 school year. The present study is quasi-experimental. The study involved 30 kindergarten and pre-school children. Data collection instrument was a standard questionnaire. The data were analyzed in two parts: Descriptive statistics (including demographic data, tables and charts) and inferential statistics (Manoa test and analysis of covariance). The results show that painting has a positive impact on the development of pre-school children’s creativity. Moreover, the findings have indicated that painting is an effective tool for the development of initiative and flexibility of children in the Shabestar kindergartens.Статтю присвячено вивченню впливу малювання на рівень креативності дошкільників. Дослідження проводилось на базі дитячих садочків міста Шабестар (всього 620 дітей). Вибірку склали 30 випадково відібраних дошкільників, які відвідували дитячий садочок у 2014-2015 р., яких було поділено на контрольну та експериментальну групи по 15 осіб у кожній. З експериментальною групою проводилися спеціальні заняття з мистецтва(малювання), а контрольна група навчалася за звичайним навчальним планом без будь-яких змін. Методика, за якою навчалися діти експериментальної групи, була розроблена Вільямом Гордоном та колегами, яку було адаптовано для дошкільників. Вона включає такі 9 секцій: малювання на вільну тему; малювання довільних ліній; малювання на задану тему: люди, тварини, фрукти, квіти; ілюстрація за оповіданням; завершення незакінчених малюнків; гравюра а) на натуральних матеріалах, б) на синтетичних матеріалах; поєднання малювання та майстрування; поєднання малювання з тренуванням сприйняття на слух; поєднання малювання з вигадуванням історій та їх презентацією. Кожна секція розрахована на 30-60 хвилин. Окрім цього, також було використано Тест на креативність (автор – Абеді), який складається з 30 запитань та може використовуватися для будьякого віку. За результатами експерименту було виявлено, що малювання дійсно позитивно впливає на розвиток креативності дітей. Окрім цього, також було досліджено такі якості дітей, як гнучкість, ініціативність та вміння малювати як складові креативності. За усіма показниками після проведення експерименту діти експериментальної групи випереджали дітей контрольної. Тож рекомендовано до навчальної програми дошкільників у дитячих садочках додавати уроки мистецтва, зокрема малювання.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2105
ISSN: 2311-8466
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shahin Samadpour Shahrak,.pdf241.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.