Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2056
Title: Медико-педагогічний контроль у фізичному вихованні та спорті
Authors: Дегтяренко, Татьяна Владимировна
Дегтяренко, Тетяна Володимирівна
Dehtiarenko, Tetiana Vоlodymyrivnа
Долгієр, Євдокія Володимирівна
Долгиер, Евдокия Владимировна
Dolgіer, Еvdokіya Volodymyrivna
Keywords: медико-педагогічний контроль
фізичне виховання
заклади вищої освіти
оздоровчі технології
функціональний стан людини
робоча програма
medical and pedagogical control
physical education
institutions of higher education
health technologies
functional state of a person
work program
медико-педагогический контроль
физическое воспитание
высшие учебные заведения
оздоровительные технологии
функциональное состояние человека
рабочая программа
Issue Date: 2018
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Дегтяренко, Т. В. Медико-педагогічний контроль у фізичному вихованні та спорті : підруч. для студ. закладів вищої освіти; Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського / Т. В. Дегтяренко, Є. В. Долгієр. – Одеса : ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2018. – 283 с.
Abstract: Підготовлений підручник ґрунтується на досвіді авторського викладання основ медико-педагогічного контролю у фізичному вихованні та спорті. Розроблений підручник має такі основні розділи: історичний аспект становлення вітчизняної спортивної медицини; загальні поняття про медико-педагогічний контроль у фізичному вихованні та спорті; фізичний розвиток людини та методи його оцінки; методи дослідження функціонального стану організму; медико-педагогічний супровід занять з фізичної культури та спорту; попередження патологічних станів та травматизму під час проведення занять з фізичного виховання і спорту; робоча програма навчальної дисципліни «Медико-педагогічний контроль» і тестові завдання. Основна мета підручника полягає в тому, щоб студенти закладів вищої освіти (ЗВО) усвідомили особливості проведення й обсяг роботи з медико-педагогічного контролю. Учебник основывается на опыте авторского преподавания основ медико-педагогического контроля в физическом воспитании и спорте. Разработанный учебник имеет следующие основные разделы: исторический аспект становления отечественной спортивной медицины; общие понятия о медико-педагогический контроль в физическом воспитании и спорте; физическое развитие человека и методы его оценки; методы исследования функционального состояния организма; медико-педагогическое сопровождение занятий по физической культуре и спорта; предупреждения патологических состояний и травматизма при проведении занятий по физическому воспитанию и спорту; рабочая программа учебной дисциплины «Медико-педагогический контроль» и тестовые задания. Основная цель учебника состоит в том, чтобы студенты высших учебных заведений (ЗВО) осознали особенности проведения и объем работы медико-педагогического контроля.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2056
Appears in Collections:Кафедра біології та охорони здоров’я

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мedical and pedagogical control.pdf3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.