Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1945
Title: Загальна психологія в основних категоріях і поняттях
Other Titles: Общая психология в основных категориях и понятиях
General psychology in the main categories and concepts
Authors: Велитченко, Леонід Кирилович
Велитченко, Леонид Кириллович
Velytchenko, Leonid Kyrylovych
Keywords: предмет психології
завдання і методи психології
спілкування
особистість
відчуття і сприйняття
темперамент
предмет психологии
задачи и методы психологии
общение
личность
ощущения и восприятия
темперамент
the subject of psychology
tasks and methods of psychology
communication
personality
sensation and perception
temperament
Issue Date: 2011
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Загальна психологія в основних категоріях і поняттях : прогр. довідник / ПНПУ ім. К. Д. Ушинського; [уклад. Л. К. Велитченко; за заг. ред. О. Я. Чебикіна]. – Одеса : [Букаєв В. В.], 2011. – 535 с.
Abstract: Довідник укладено відповідно до розроблених у ПНПУ імені К.Д.Ушинського програм курсу. До його змісту із сучасних довідникових видань залучено поняття та положення, які визначають зміст понять психічних процесів. Довідник може стати у нагоді викладачам психології, студентам, магістрантам, аспірантам, докторантам. Справочник составлен в соответствии с разработанными в ПНПУ имени К.Д.Ушинского программ курса. В его содержания из современных справочных изданий привлечено понятие и положения, определяющие содержание понятий психических процессов. Справочник может пригодиться преподавателям психологии, студентам, магистрантам, аспирантам, докторантам. The handbook is made in accordance with the course developed by the KPDU Ushinsky program. From its contents from the modern reference books involved concepts and provisions that define the content of the concepts of mental processes. The guide may be useful for teachers of psychology, students, graduate students, postgraduate students, and doctoral students.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1945
Appears in Collections:Кафедра теорії та методики практичної психологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.