Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1933
Title: English for holders of a master’s degree of preschool education
Other Titles: Навчальний посібник для магістрів факультету дошкільного виховання педагогічних вузів
Authors: Ірхіна, Юліана Валентинівна
Ирхина, Юлиана Валентиновна
Irkhina, Juliana Valentynivna
Keywords: англійська мова
посібник
майбутні вчителі іноземних мов
концепція формування системно-комунікативної та методичної компетенції студентів
Issue Date: 2013
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Ірхіна Ю. В. English : for holders of a master’s degree of preschool education : [навч. посіб. з англ. мови для студ. магістрів ф-ту дошк. виховання пед. вузів] / Ю. В. Ірхіна; ПНПУ ім. К. Д. Ушинського. – Одеса : [ПНПУ ім. К. Д. Ушинського], 2013. – 57 с.
Abstract: Навчальний посібник, спрямований на формування професійної, комунікативної та методичної компетенції майбутніх учителів іноземних мов. Авторка ґрунтовно досліджує сучасні тенденції підготовки фахівців з іноземних мов, досвід викладання іноземних мов у ВНЗ, у контексті діалогу культур, впровадження інноваційних технологій у навчально-професійну підготовку майбутніх учителів факультету дошкільного виховання, зокрема: дискусія, граматичні концепти, самостійна робота. Вагоме значення роботи полягає у тому, що подається цілісна методична концепція формування системно-комунікативної та методичної компетенції студентів педагогічних ВНЗ. Практична значущість рецензованого посібника полягає у тому, що він відображає всі аспекти навчання англійської мови факультету дошкільного виховання для студентів магістів педагогічних ВНЗ.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1933
Appears in Collections:Кафедра західних і східних мов та методики їх навчання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Учебник Ирхиной Ю.В. ДВ.pdf361.91 kBAdobe PDFView/Open
ББК.pdf112.53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.