Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/19276
Title: Implementation methods of dramaturgy principles in contemporary dance production: pedagogical aspect
Other Titles: МЕТОДИ ВТІЛЕННЯ ПРИНЦИПІВ ДРАМАТУРГІЇ В СУЧАСНІЙ ТАНЦЮВАЛЬНІЙ ПОСТАНОВЦІ: ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Authors: Liulka, A.
Keywords: dramaturgy
dance art
expressiveness
plot
pedagogy
драматургія
танцювальне мистецтво
виразність
сюжет
педагогіка
Issue Date: 2023
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Liulka A. Implementation methods of dramaturgy principles in contemporary dance production: pedagogical aspect / A. Liulka // Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку суспільства. Матеріали і тези ІХ Міжнародної конференції молодих учених та студентів (Одеса 20-21 жовтня 2023 р.). ― Т. 2. ― Одеса: ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2023. ― С. 35-39.
Abstract: The article is dedicated to the investigation of the impact of dramaturgy on the art of dance, as well as the role of educators in teaching this aspect of dance. The author considers dramaturgy as a set of principles and techniques used in the creation of dramatic works. In dance, dramaturgy is manifested in the creation of plot, characters, conflicts, and emotions through movement, plasticity, and music. Стаття присвячена дослідженню впливу драматургії на танцювальне мистецтво, а також ролі педагогів у навчанні цього аспекту танцю. Автор статті, розглядає драматургію як сукупність принципів та прийомів, які використовуються для створення драматичного твору. У танці драматургія проявляється у створенні сюжету, характерів, конфліктів та емоцій через рухи, пластику і музику.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/19276
Appears in Collections:Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку суспільства (2023) Т. 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15.pdf2.7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.