Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1911
Title: Методичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни "Безпека життєдіяльності та цивільний захист"
Authors: Петухова, Тетяна Анатоліївна
Петухова, Татьяна Анатольевна
Petukhova, Tetіana Anatoliivna
Keywords: безпека життєдіяльності
цивільний захист
методичні рекомендації
ризик
безпека людини
безопасность жизнедеятельности
гражданская защита
методические рекомендации
риск
безопасноcть человека
Issue Date: 2011
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Методичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни "Безпека життєдіяльності та цивільний захист" для студ. заочного відділення всіх спеціальностей / Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського"; уклад. Т. А. Петухова. –– Одеса : ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2011. – 52 с.
Abstract: Метою дисципліни “Безпека життєдіяльності” є забезпечення теоретичними та практичними знаннями на засадах наукових досліджень у галузі безпеки життєдіяльності. Основною задачею методичних рекомендацій отримати необхідний рівень знань, умінь та навичок з безпеки життєдіяльності на основі комплексного і міждисциплінарного підходу при підготовці спеціалістів всіх профілів, формування здібностей організації роботи й управління колективом із урахуванням вимог безпеки, формування навичок проектування та дослідження в галузі безпеки життєдіяльності, навчання (на основі теорії управління ризиками) основам експертизи, прогнозуванню й моделюванню можливих негативних наслідків і надзвичайних ситуацій, виникаючих у результаті прийняття необґрунтованих управлінських рішень і проектів. Целью дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" является обеспечение теоретическими и практическими знаниями на основе научных исследований в области безопасности жизнедеятельности. Основной задачей методических рекомендаций – получить необходимый уровень знаний, умений и навыков по безопасности жизнедеятельности на основе комплексного и междисциплинарного подхода при подготовке специалистов всех профилей, формирование способностей организации работы и управления коллективом с учетом требований безопасности, формирование навыков проектирования и исследования в области безопасности жизнедеятельности, обучение (на основе теории управления рисками) основам экспертизы, прогнозированию и моделированию возможных негативных последствий и чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате принятия необоснованных управленческих решений и проектов.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1911
Appears in Collections:Кафедра технологічної і професійної освітиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.