Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1884
Title: Теоретичні основи формування професійної толерантності майбутніх викладачів вищої школи
Other Titles: Теоретические основы формирования профессиональной толерантности будущих преподавателей высшей школы
Theoretical basis for the formation of professional tolerance of future teachers of higher education
Authors: Ірхіна, Юліана Валентинівна
Ирхина, Юлиана Валентиновна
Irkhina, Juliana Valentynivna
Keywords: майбутні викладачі вищої школи
огляд теорії і практики підготовки викладачів
практика вітчизняної та зарубіжної системи вищої освіти
професійна толерантність
навички полісуб’єктного і діалогічного спілкування
будущие преподаватели высшей школы
обзор теории и практики подготовки преподавателей
практика отечественной и зарубежной системы высшего образования
навыки полисубъектный и диалогического общения
skills of polysubjective and dialogic communication
future high school teachers
an overview of the theory and practice of teacher training
practice of domestic and foreign higher education system
professional tolerance
Issue Date: 2012
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Ірхіна Ю. В. Теоретичні основи формування професійної толерантності майбутніх викладачів вищої школи : [монографія] – Одеса : Видавець Букаєв Вадим Вікторович 2012. – 92 c.
Abstract: Монографію присвячено проблемі підготовки магістрантів як майбутніх викладачів вищої школи. Подано ретроспективний огляд теорії і практики підготовки викладачів вищої школи у практиці вітчизняної та зарубіжної системи вищої освіти, проаналізовано стан підготовки магістрантів як викладачів у теорії і практиці вищої школи, подано визначення поняття «професійна толерантність майбутніх викладачів вищої школи», «підготовка магістрантів до викладацької діяльності». Описано структуру (когнітивний, емоційний, діяльнісний компоненти), критерії (усвідомленість і усталеність прояву) та рівні (високий, середній, низький) професійної толерантності, педагогічні умови її формування (набуття досвіду самовизначення у цілях, змісті і способах викладацької діяльності; опанування навичок полісуб’єктного і діалогічного спілкування у процесі навчання; рефлексія педагогічної діяльності) та методику їх реалізації у процесі підготовки магістрантів. Монография посвящена проблеме подготовки магистрантов как будущих преподавателей высшей школы. Подано ретроспективный обзор теории и практики подготовки преподавателей высшей школы в практике отечественной и зарубежной системы высшего образования, проанализировано состояние подготовки магистрантов как преподавателей в теории и практике высшей школы, даны определения понятия «профессиональная толерантность будущих преподавателей высшей школы», «подготовка магистрантов к преподавательской деятельности». The monograph is devoted to the problem of preparing graduate students as future teachers of higher education. A retrospective review of the theory and practice of the training of high school teachers in the practice of the domestic and foreign higher education system is presented, the state of preparation of undergraduate students as teachers in the theory and practice of higher education is analyzed, the definition of the concept of "professional tolerance of future teachers of higher education", "preparation of undergraduate students for teaching activities"»
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1884
Appears in Collections:Кафедра західних і східних мов та методики їх навчання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Монография Ирхиной.pdf628.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.